รายงานการเฝ้าระวังปัญหาหมอกควัน

รหัส : 00921
หัวเรื่อง : สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 2/ปีงบฯ 2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00920
หัวเรื่อง : สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 1/ปีงบฯ 2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00040
หัวเรื่อง : สถานการณ์หมอกควันพะเยา สัปดาห์ที่ 17
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00039
หัวเรื่อง : สถานการณ์หมอกควันพะเยา สัปดาห์ที่ 16
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00020
หัวเรื่อง : สถานการณ์หมอกควันพะเยา สัปดาห์ที่ 15
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00019
หัวเรื่อง : สถานการณ์หมอกควันพะเยา สัปดาห์ที่ 14
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00018
หัวเรื่อง : สถานการณ์หมอกควันพะเยา สัปดาห์ที่ 13
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00017
หัวเรื่อง : สถานการณ์หมอกควันพะเยา สัปดาห์ที่ 12
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00016
หัวเรื่อง : สถานการณ์หมอกควันพะเยา สัปดาห์ที่ 11
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00015
หัวเรื่อง : สถานการณ์หมอกควันพะเยา สัปดาห์ที่ 10
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว12345หน้าถัดไป