รับสมัครงาน

รหัส : 02269
หัวเรื่อง : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัด สสอ.ภูกามยาว จำนวน 4อัตรา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02268
หัวเรื่อง : แก้ไขสถานที่สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ชั้น7 (ห้อง7A) เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. สำหรับใช้เป็นสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาคความรู้ทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร ๓ ชั้นที่ ๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สำหรับใช้เป็นสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์)
รายละเอียด : คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ จากห้องเรียนและห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑ – ๐๕๒ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑ – ๐๔๒ เป็นห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. สำหรับใช้เป็นสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาคความรู้ทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร ๓ ชั้นที่ ๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สำหรับใช้เป็นสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์) ส่วนนอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02267
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยารับสมัครสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา ในวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02256
หัวเรื่อง : สสจ.พะเยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน จำนวน 4 อัตรา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02254
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด : จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ จากห้องเรียนและห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑ – ๐๕๒ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑ – ๐๔๒ เป็นห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. สำหรับใช้เป็นสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาคความรู้ทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร ๓ ชั้นที่ ๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สำหรับใช้เป็นสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์) ส่วนนอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02236
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๔ อัตรา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02227
หัวเรื่อง : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด : กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02210
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ สสอ.เมืองพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02148
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยารับสมัครสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ อัตราว่าง ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง ๒ อัตรา ปฏิบัติงานที่ - ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จำนวน ๑ อัตรา - ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูซาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร.๐๕๔-๔๐๙๑๗๒ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมในการสอบ 200บาท โดยผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียว และเมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02121
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา บัญชีรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ สสอ.เมืองพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป