รับสมัครงาน

รหัส : 02100
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02062
หัวเรื่อง : สสจ.พะเยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ 1อัตรา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01984
หัวเรื่อง : การขึ้นบัญชีละการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01980
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยา บัญชีรายชื่่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01959
หัวเรื่อง : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01932
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ี ๑ และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สสจ.พะเยา
รายละเอียด : ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (โดยการสอบสัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ผู้ใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งนี้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01915
หัวเรื่อง : เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
รายละเอียด : โดยที่ปรากฏว่า คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มีภารกิจราชการในวันดังกล่าว จึงได้เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยการสอบสัมภาษณ์ จากเดิมวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ และเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นวันอังคาร ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01890
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
รายละเอียด : ตามที่จังหวัดพะเยา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ให้ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอกคำใต้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยเปิดรับสมัครบุคคลไปแล้ว ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (โดยจะทำการสอบข้อเขียน) วันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01866
หัวเรื่อง : ประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการ รับย้ายเปลี่ยนสายงาน และรับโอนข้าราชการ
รายละเอียด : เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน ในสังกัดสำนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01791
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอกคำใต้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร.๐๕๔-๔๐๙๑๗๒ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ (ค่าธรรมเนียมสอบตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน ๒๐๐ บาท)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567...หน้าถัดไป