รับสมัครงาน

รหัส : 01527
หัวเรื่อง : แก้ไขประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จากเดิมเป็นวันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เปลี่ยนเป็นวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01515
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด สสจ.พะเยา
รายละเอียด : ดำเนินการสอบข้อเขียน ในวันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 11.00 น ณ ห้องประชุม 3 - 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01501
หัวเรื่อง : สสจ.พะเยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่ รพ.ดอกคำใต้ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม 2560 (รับสมัครในวันและเวลาราชการ) ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01430
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ 5 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนิติกร่
รายละเอียด : ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการเลือกสรรได้ลำดับที่ ๑ ของตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนิติกร และผู้ที่มีรายชื่อผ่านการเลือกสรรได้ลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ ของตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตามบัญชีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามที่ได้รับคัดเลือก **** พร้อมเตรียมเอกสารมาทำสัญญา ตามแนบท้ายประกาศด้วย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01408
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ ของพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนิติกร
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ ของพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนิติกร ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01396
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ของพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนิติกร
รายละเอียด : ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01359
หัวเรื่อง : รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สังกัดสัำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : 5 อัตรา ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุช 1 อัตรา ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 2อัตรา และตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-23 มิย 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01181
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สอ.ต.บ้านสักลอ สสอ.จุน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01172
หัวเรื่อง : การรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการรสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สถานีอนามัยตำบลสักลอ สสอ.จุน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01104
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายละเอียด : ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น ๕๖ อัตรา๑๗ ตำแหน่ง นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังเอกสารที่แนบนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร(ตัวจริง)ตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ ห้องประชุม ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับการจัดจ้างเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ให้เตรียมหลักฐานประกอบการทำสัญญาจ้างฯ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2017-03-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...345678หน้าถัดไป