รับสมัครงาน

รหัส : 00435
หัวเรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทยืปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00433
หัวเรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ 112817 สสจ.พะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00427
หัวเรื่อง : รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00423
หัวเรื่อง : กำหนด เวลา สถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00422
หัวเรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ รัดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของ สสจ.พะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456หน้าถัดไป