รับสมัครงาน

รหัส : 00423
หัวเรื่อง : กำหนด เวลา สถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00422
หัวเรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ รัดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของ สสจ.พะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00381
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-08-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00330
หัวเรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
รายละเอียด : ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการเลือกสรรได้ลำดับที่ ๑, ๒ และ ๓ ของตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และผู้ที่มีรายชื่อผ่านการเลือกสรรได้ลำดับที่ ๑ ของตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตามบัญชีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามที่ได้รับคัดเลือก
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-07-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00284
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (โดยการสอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
รายละเอียด : ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (โดยการสอบสัมภาษณ์) ในจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ผู้ใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งนี้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-07-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00264
หัวเรื่อง : การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ วัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
รายละเอียด : ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยเปิดรับสมัครบุคคลไปแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดังต่อไปนี้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00204
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 5อัตรา
รายละเอียด : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567