SAT-ทีมตระหนักรู้สถานการณ์

รหัส : 02248
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 12/2561 (วันที่ 25- 31 มีนาคม 2561)
รายละเอียด : มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อ Streptococcus Suis จำนวน 1 ราย พื้นที่หมู่ที่ 13 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02200
หัวเรื่อง : สรุป SAT ประจำเดือนมีนาคม 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02198
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 11/2561 (วันที่ 18- 24 มีนาคม 2561)
รายละเอียด : สถานการณ์โรคมือเท้าปาก จ.พะเยายังมีอัตราป่วยสะสมเป็นอันดับ 1 ของประเทศ แต่มีแนวโน้มลดลง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02179
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 10/2561 (วันที่ 11- 17 มีนาคม 2561)
รายละเอียด : สัปดาห์นี้ สถานการณ์โรคมือเท้าปาก จ.พะเยา มีอัตราป่วยสะสมเป็นอันดับ 1 ของประเทศ อำเภอภูกามยาวมีอัตราป่วยมากที่สุด
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02162
หัวเรื่อง : แนวทางการปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์(SAT) สสจ.พะเยา ปี 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02152
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 9/2561 (วันที่ 4- 10 มีนาคม 2561)
รายละเอียด : รายงานผู้ป่วยติดเชื้อ Streptococcus suis 1 ราย ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 64 ปี พื้นที่หมู่ 7 ตําบลอ่างทอง อําเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เริ่มป่วยวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02145
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 8/2561 (วันที่ 25 กุมภาพันธ์- 3 มีนาคม 2561)
รายละเอียด : มีรายงานการระบาดโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอเชียงม่วน รวม 6 แห่ง จำนวนผู้ป่วย 18 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02128
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02127
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 7/2561 (วันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02126
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 6/2561 (วันที่ 11- 17 กุมภาพันธ์ 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป