SAT-ทีมตระหนักรู้สถานการณ์

รหัส : 02334
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 18/2561 (วันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2561)
รายละเอียด : เหตุการณ์เด็กต่ำกว่า 15 ปีจมน้ำเสียชีวิต 1 ราย เพศชาย อายุ 14 ปี ที่อยู่ ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ได้ไปเล่นน้ำกับเพื่อน รวม 5 คน ที่ฝายน้ำล้นบ้านปิน ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน แม้จะมีป้ายเตือนไม่ให้ลงเล่นน้ำ แต่เด็กที่เสียชีวิตรวมทั้งเพื่อนไม่สนใจป้ายเตือน ได้ดำน้ำลอดท่อน้ำบริเวณใต้สันของฝายและไปติดตาข่ายที่อยู่ใต้สันเขื่อน ทำให้สำลักน้ำขาดอากาศเสียชีวิต
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02326
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 17/2561 (วันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2561)
รายละเอียด : 1.โรคติดเชื้อ Streptococcus suis จำนวน 3 ราย พื้นที่อำเภอภูซางและอำเภอปง 2. การเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน ( Heat stroke) จำนวน 1 ราย อำเภอแม่ใจ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02307
หัวเรื่อง : สรุป SAT ประจำเดือนเมษายน 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02305
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 16/2561 (วันที่ 22- 28 เมษายน 2561)
รายละเอียด : มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อ Streptococcus suis 2 ราย(อำเภอเชียงคำ และภูซาง) และผู้ป่วยไข้เลือดออก 3 ราย( อำเภอเมือง และแม่ใจ)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02289
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 15/2561 (วันที่ 15- 21 เมษายน 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02288
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 14/2561 (วันที่ 8- 14 เมษายน 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02287
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 13/2561 (วันที่ 1- 7 เมษายน 2561)
รายละเอียด : วันที่ 3 - 5 เมษายน 2561 มีรายงานการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข พื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยาจำนวน 4 ตัว ผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงจำนวน 74 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02248
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 12/2561 (วันที่ 25- 31 มีนาคม 2561)
รายละเอียด : มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อ Streptococcus Suis จำนวน 1 ราย พื้นที่หมู่ที่ 13 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02200
หัวเรื่อง : สรุป SAT ประจำเดือนมีนาคม 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02198
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 11/2561 (วันที่ 18- 24 มีนาคม 2561)
รายละเอียด : สถานการณ์โรคมือเท้าปาก จ.พะเยายังมีอัตราป่วยสะสมเป็นอันดับ 1 ของประเทศ แต่มีแนวโน้มลดลง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป