SAT-ทีมตระหนักรู้สถานการณ์

รหัส : 02917
หัวเรื่อง : สรุป SAT ประจำเดือนสิงหาคม2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02892
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 52/2561 (วันที่ 30 ธันวาคม 2561- 5 มกราคม 2562)
รายละเอียด : มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในค่ายทหาร อำเภอเชียงคำ ผู้ป่วยเป็นพลทหารผลัดใหม่และครูฝึก ซึ่งมีเข้าค่ายฝึกปรับพื้นฐานทหาร จำนวนรวม 234 นาย พบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 9 มกราคม 2562 จำนวนรวม 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.76 ผลการตรวจยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ H3
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02884
หัวเรื่อง : ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดพะเยา เดือนพฤศจิกายน 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02867
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 51/2561 (วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2561)
รายละเอียด : วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เกิดโรคตาแดงในกลุ่มนักเรียนและคณะครูที่เข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เป็นการแข่งขันการประกวดละครคุณธรรมระดับชั้น ป.1 – ม.3 พบมีผู้ป่วยที่มีอาการปวดเคืองตา แสบตา น้ำตาไหล จำนวนทั้งหมด 30 ราย โดยห้องประชุมของโรงเรียนที่ใช้เป็นสถานที่แข่งขัน มีการเปิดโคมไฟที่เป็นโคมไฟหลอดเมทัลฮาไลด์ ทรงโบว์ลิ่ง ที่ติดตั้งไว้เพดานของหอประชุม ตลอดเวลาที่มีการแข่งขัน ซึ่งโคมไฟดังกล่าวมีความสว่างจ้า ทำให้คณะครูและนักเรียนที่อยู่ในหอประชุมได้รับแสงสว่างจ้าเป็นเวลานาน ๆ ทำให้เกิดอาการของโรคตาแห้ง (Dry eye) ทั้งนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.จุน 18 ราย รพ.พะเยาราม 1 ราย อีก 11 ราย ไม่ได้ไปรับการรักษาที่สถานพยาบาล แต่ใช้วิธีการประคอบเย็น พักสายตา ทุกรายอาการทุเลา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02864
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 50/2561 (วันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2561)
รายละเอียด : วันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2561 มีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจำนวน 43 รายจากการรับประทานอาหารในงานฌาปนกิจของหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02863
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 49/2561 (วันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02806
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 48/2561 (วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02785
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 47/2561 (วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02773
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 46/2561 (วันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2561)
รายละเอียด : มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H3 ในโรงเรียนประถมศึกษา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จำนวนผู้ป่วย 250 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02768
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 45/2561 (วันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2561)
รายละเอียด : มีเหตุกำรณ์อำหำรเป็นพิษ ในโรงเรียนประถมศึกษำแห่งหนึ่ง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ ผู้ป่วยเป็นเด็กนักเรียนจำนวน 69 รำย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป