SAT-ทีมตระหนักรู้สถานการณ์

รหัส : 01807
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 47/2560 (วันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2560)
รายละเอียด : วันที่ 20 พ.ย.60 พบการระบาดโรคมือเท้าปาก ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ ผู้ป่วยจำนวน 18 ราย อัตราป่วย ร้อยละ 56.25 (เด็กในศูนย์ฯ 32 คน)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01806
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 46/2560 (วันที่ 12 – 18 พฤศจิกายน 2560)
รายละเอียด : วันที่ 14 พ.ย.60 มีรายงานโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งของตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ ผู้ป่วยเป็นนักเรียนประจำที่พักในหอพักของโรงเรียน ระดับชั้นอนุบาล1 - ป.6 จำนวน 10 ราย วันที่ 15 พ.ย.60 มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อ Streptococcus suis พื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลปง อำเภอปง 1 ราย วันที่ 17 พ.ย.60 มีรายงานการระบาดโรคสุกใสในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ ผู้ป่วยจำนวน 14 ราย อัตราป่วย ร้อยละ 32.56 ของเด็กในศูนย์ฯทั้งหมด
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01805
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 45/2560 (วันที่ 5 – 11 พฤศจิกายน 2560 )
รายละเอียด : สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานเหตุการณ์
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01804
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 44/2560 (วันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2560)
รายละเอียด : วันที่ 1 พ.ย. 60 มีรายงานการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งของอำเภอเชียงคำ ผู้ป่วยเป็นครูและนักเรียน ม.1- ม. 6 จำนวน 58 ราย สาเหตุจากรับประทานอาหารกลางวันคือ ข้าวมันไก่ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ในข้าวและเนื้อไก่
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01711
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 43/2560 (วันที่ 22-28 ตุลาคม 2560)
รายละเอียด : สัปดาห์นี้มีรายงานการระบาดของโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่ง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยจำนวนทั้งหมด 20 ราย อัตราป่วยร้อยละ 46.51 ของจำนวนเด็กทั้งหมด
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01677
หัวเรื่อง : สรุปนำเสนอ SAT ประจำเดือนตุลาคม 2560
รายละเอียด : เดือน ต.ค.60 มีผู้ป่วย S.suis รวม 3 ราย เสียชีีวิต 1 ราย และมีการระบาดของโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็ก อ.แม่ใจ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01675
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 42/2560 (วันที่ 15 - 21 ตุลาคม 2560)
รายละเอียด : มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส จำนวน 1 ราย พื้นที่่ อ.ปง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01673
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 41/2560 (วันที่ 8 - 14 ตุลาคม 2560)
รายละเอียด : สัปดาห์นี้มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส จำนวน 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01672
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 40/2560 (วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2560)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01644
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 39/2560 (วันที่ 24 - 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป