SAT-ทีมตระหนักรู้สถานการณ์

รหัส : 02002
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 3/2561 (วันที่ 21 - 27 มกราคม 2561)
รายละเอียด : จ.พะเยา มีสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นอันดับ 1 ของประเทศ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02000
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 2/2561 (วันที่ 14 - 20 มกราคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01960
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 1/2561 (วันที่ 7 - 13 มกราคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01957
หัวเรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งทีมตระหนักรู้สถานการณ์(SAT)และตารางปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01956
หัวเรื่อง : คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์(Situation Awareness Team-SAT) สสจ.พะเยา ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01933
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 52/2560 (วันที่ 24 - 30 ธันวาคม 2560)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01901
หัวเรื่อง : สรุป SAT ประจำเดือนธันวาคม 2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01900
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 51/2560 (วันที่ 17 - 23 ธันวาคม 2560)
รายละเอียด : มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 3 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01899
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 50/2560 (วันที่ 10 - 16 ธันวาคม 2560)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01858
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 49/2560 (วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2560)
รายละเอียด : มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส 1 ราย พื้นที่ หมู่7 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567...หน้าถัดไป