SAT-ทีมตระหนักรู้สถานการณ์

รหัส : 01548
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 31/2560 (วันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2560)
รายละเอียด : พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ พื้นที่หมู่ 7 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จำนวน 10 ราย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบเชื้อ Vibrio parahaemolyticus
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01497
หัวเรื่อง : สรุปนำเสนอ SAT ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
รายละเอียด : สรุป Event สำคัญเดือน กรกฎาคม 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01496
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 30/2560 (วันที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2560)
รายละเอียด : มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อ Streptococcus suis จำนวน 1 ราย พื้นที่หมู่ที่ 15 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปัจจัยเสี่ยงจากรับประทานลาบหมูดิบ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01495
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 29/2560 (วันที่ 16 - 22 กรกฎาคม 2560)
รายละเอียด : พบผู้ป่วยรับประทานเห็ดพิษ จำนวน 2 เหตุการณ์ พื้นที่ อำเภอเมืองและปง เห็ดมีลักษณะคล้ายเห็ดโคน ส่วนใหญ่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน และถ่ายเหลว
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01494
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 28/2560 (วันที่ 9-15 กรกฎาคม 2560)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01437
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 27/2560 (วันที่ 2 - 8 กรกฎาคม 2560)
รายละเอียด : สัปดาห์นี้มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 6 ราย ใน 4 อำเภอ ได้แก่ - อำเภอเมืองพะเยา 2 ราย คือ หมู่ 2 ตำบลจำป่าหวาย และหมู่ 1 ตำบลท่าวังทอง - อำเภอดอกคำใต้ 2 ราย คือ หมู่ 4 และ หมู่ 9 ตำบลบ้านถ้ำ - อำเภอปง 1 ราย คือ หมู่ 9 ตำบลนาปรัง - อำเภอแม่ใจ 1 ราย คือ หมู่ 5 ตำบลป่าแฝก และ พบการระบาดของโรคมือเท้าปาก ใน 2 หมู่บ้านคือ - หมู่ที่ 3 บ้านดงเคียน ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน - หมู่ที่ 1 บ้านผาช้างมูบ ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01436
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 26/2560 (วันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560)
รายละเอียด : มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด เอ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่ง อำเภอเมืองพะเยา มีนักเรียนป่วย จำนวน 18 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01426
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 25/2560 (วันที่ 18-24 มิถุนายน 2560)
รายละเอียด : มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ Streptococcus suis 1 ราย พื้นที่ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01407
หัวเรื่อง : สรุปนำเสนอ SAT ประจำเดือนมิถุนายน 2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01405
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 24/2560 (วันที่ 11-17 มิถุนายน 2560)
รายละเอียด : มีรายงานการเกิดโรคมือเท้าปากในโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 3 แห่ง พื้นที่ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จำนวน 9 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567หน้าถัดไป