SAT-ทีมตระหนักรู้สถานการณ์

รหัส : 02611
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 36/2561 (วันที่ 9 - 15 กันยายน 2561)
รายละเอียด : มีรายงานการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ ในโรงเรียนประถมศึกษา พื้นที่ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02609
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 35/2561 (วันที่ 2 - 8 กันยายน 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02608
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 34/2561 (วันที่ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02607
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 33/2561 (วันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02596
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 32/2561 (วันที่ 12 - 18 สิงหาคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02541
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 31/2561 (วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2561)
รายละเอียด : มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อสเตร็สโตคอคคัส ซูอิส เสียชีวิต 1 ราย อ.เมืองพะเยา และการระบาดของโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็ก อ.เชียงคำ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02527
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 30/2561 (วันที่ 29 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2561)
รายละเอียด : มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อสเตร็สโตคอคคัส ซูอิส จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอจุน และอำเภอภูกามยาว
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02522
หัวเรื่อง : สรุป SAT ประจำเดือนกรกฎาคม2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02521
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 29/2561 (วันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2561)
รายละเอียด : ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อสเตร็สโตคอคคัส ซูอิส จำนวน 1 ราย ตำบลออย อำเภอปง ,ผู้ป่วยรับประทานเห็ดพิษ จำนวน 2 เหตุการณ์ อ.แม่ใจและ อ.ภูซาง จำนวนผู้ป่วยรวม 9 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02520
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 28/2561 (วันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567...หน้าถัดไป