SAT-ทีมตระหนักรู้สถานการณ์

รหัส : 02479
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 27/2561 (วันที่ 8 - 14 กรกฎาคม 2561)
รายละเอียด : ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส 2 ราย เพศชาย หมู่ 5 ตําบลอ่างทอง อําเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เริ่มป่วยวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ผลการสอบสวนโรคพบว่า มื้อเย็นของวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ป่วยทั้งสองรายรับประทานหลู้หมูดิบกับญาติที่อยู่ในหมู่บ้านด้วยกัน จำนวน 6 ราย โดยซื้อหลู้หมูดิบจากร้านลาบในหมู่ที่ 7 ตำบลอ่างทอง ผู้ป่วยทั้งสองรายไม่มีอาการหูดับ ผู้รับประทานร่วมอีก 4 คนไม่มีอาการป่วย การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคครั้งนี้อยู่ในระดับต่ำเนื่องจากไม่ได้รับประทานในวงกว้าง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02466
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 26/2561 (วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2561)
รายละเอียด : สัปดาห์นี้มีรายงานผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อ Streptococcus suis จำนวน 1 ราย พื้นที่อำเภอแม่ใจ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02445
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 25/2561 (วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2561)
รายละเอียด : โรคไข้เลือดออก และ มือเท้าปาก มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02440
หัวเรื่อง : สรุปนำเสนอ SAT ประจำเดือนมิถุนายน2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02439
หัวเรื่อง : สรุปนำเสนอ SAT ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02437
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 24/2561 (วันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2561)
รายละเอียด : สถานการณ์โรคไข้เลือดออก และโรคมือเท้าปาก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02436
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 23/2561 (วันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2561)
รายละเอียด : พบผู้ป่วยไข้ออกผื่นในพื้นที่หมู่ 17 และหมู่ 1 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน 26 รายผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อไวรัสซิกา 10 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02411
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 22/2561 (วันที่ 3 - 9 มิถุนายน 2561)
รายละเอียด : มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อ Streptococcus suis 1 ราย พื้นที่อำเภอแม่ใจ และผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา 1 ราย อ.เมืองพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02394
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 21/2561 (วันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561)
รายละเอียด : ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ Streptococcus suis 2 ราย พื้นที่อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอดอกคำใต้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02393
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 20/2561 (วันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2561)
รายละเอียด : เหตุการณ์สำคัญ 1. โรคติดเชื้อ Streptococcus suis 1 ราย ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ 2. โรคตาแดงในทหารเกณฑ์ ค่ายทหารแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงคำ จำนวน 31 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...345678...หน้าถัดไป