SAT-ทีมตระหนักรู้สถานการณ์

รหัส : 01376
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 23/2560 (วันที่ 4-10 มิถุนายน 2560)
รายละเอียด : พบเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ในอำเภอภูกามยาว ป่วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ระหว่างวันที่ 2 – 9 มิถุนายน 2560 จำนวน 138 ราย ผลการตรวจจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ สายพันธุ์ H3
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01375
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 22/2560 (วันที่ 28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560)
รายละเอียด : สัปดาห์นี้มีรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ Streptococcus suis (ไข้หูดับ) จำนวน 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01315
หัวเรื่อง : สรุปนำเสนอ SAT ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01314
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 21/2560 (วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2560)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01313
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 20/2560 (วันที่ 14-20 พฤษภาคม 2560)
รายละเอียด : พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน 62 ราย ในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา ป่วยระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2560 สาเหตุจากรับประทานลาบเนื้อควายดิบ เชื้อก่อโรคพบเชื้อ Salmonella group E
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01312
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 19/2560 (วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2560 )
รายละเอียด : พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ Streptococcus suis บ้านค้างหงส์ หมู่ที่ 3 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา จำนวน 4 ราย ป่วยระหว่างวันที่ 1-5 พ.ค.60 หูดับ 1 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01253
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 18/2560 (วันที่ 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2560 )
รายละเอียด : พบการระบาดโรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีผู้ป่วยจำนวน 5 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01252
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 17/2560 (วันที่ 23 - 29 เมษายน 2560 )
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01251
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 16/2560 (วันที่ 16 - 22 เมษายน 2560 )
รายละเอียด : สัปดาห์นี้มีรายงานผู้ป่วยไข้หูดับติดเชื้อ Streptococcus suis พื้นที่ อ.เชียงคำและอ.จุน จำนวน 2 ราย ผู้ป่วยมีภาวะแรกซ้อนคือหูดับและลิ้นหัวใจรั่ว
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01213
หัวเรื่อง : สรุป SAT ประจำเดือนเมษายน 2560
รายละเอียด : ไฟล์สรุปสถานการณ์โรคและเหตุการณ์ผิดปกติที่มีความสำคัญประจำเดือนเมษายน 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567หน้าถัดไป