SAT-ทีมตระหนักรู้สถานการณ์

รหัส : 02152
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 9/2561 (วันที่ 4- 10 มีนาคม 2561)
รายละเอียด : รายงานผู้ป่วยติดเชื้อ Streptococcus suis 1 ราย ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 64 ปี พื้นที่หมู่ 7 ตําบลอ่างทอง อําเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เริ่มป่วยวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02145
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 8/2561 (วันที่ 25 กุมภาพันธ์- 3 มีนาคม 2561)
รายละเอียด : มีรายงานการระบาดโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอเชียงม่วน รวม 6 แห่ง จำนวนผู้ป่วย 18 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02128
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02127
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 7/2561 (วันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02126
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 6/2561 (วันที่ 11- 17 กุมภาพันธ์ 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02063
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 5/2561 (วันที่ 4- 10 กุมภาพันธ์ 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02044
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 4/2561 (วันที่ 28 มกราคม- 3 กุมภาพันธ์ 2561)
รายละเอียด : พบการระบาดของโรคอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่ง ตำบลบ้านมางอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 พบผู้ป่วยเป็นครูและนักเรียนจำนวน 68 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02003
หัวเรื่อง : สรุป SAT ประจำเดือนมกราคม 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02002
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 3/2561 (วันที่ 21 - 27 มกราคม 2561)
รายละเอียด : จ.พะเยา มีสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นอันดับ 1 ของประเทศ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02000
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 2/2561 (วันที่ 14 - 20 มกราคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...345678...หน้าถัดไป