SAT-ทีมตระหนักรู้สถานการณ์

รหัส : 01012
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 5/2560 (วันที่ 28 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01011
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 4/2560 (วันที่ 21-28 มกราคม 2560)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00949
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 3/2560 (วันที่ 15-21 มกราคม 2560)
รายละเอียด : ในสัปดาห์นี้มีรายงานอาหารเป็นพิษ ในค่ายผู้บำบัดยาเสพติด กองร้อย อส.อ.เมืองพะเยา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ผู้ป่วยจำนวน 15 ราย ปัจจัยเสี่ยงเชื้อก่อโรครอผลตรวจจากศูนย์วิทย์ฯ เชียงราย สำหรับโรคสุกใส สัปดาห์นี้ของเราเป็นอันดับ 2 ของประเทศ คาดว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นที่ 1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00948
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 2/2560 (วันที่ 8-14 มกราคม 2560)
รายละเอียด : สัปดาห์นี้มีรายงานโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข ต.ภูซาง อ.ภูซาง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00947
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 1/2560 (วันที่ 1-7 มกราคม 2560)
รายละเอียด : โดยทีม SAT สสจ.พะเยา สัปดาห์นี้สรุปเรื่องอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ จ.พะเยา มีผู้เสียชีวิต 4 ราย เพศชายทั้งหมด รถที่ขับขี่ก็เป็น MC สำหรับโรคติดต่อตามฤดูกาล ก็มีผู้ป่วยเพิ่มทุกโรค
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว12345