สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office

SAT-ทีมตระหนักรู้สถานการณ์

รหัส : 01804
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 44/2560 (วันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2560)
รายละเอียด : วันที่ 1 พ.ย. 60 มีรายงานการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งของอำเภอเชียงคำ ผู้ป่วยเป็นครูและนักเรียน ม.1- ม. 6 จำนวน 58 ราย สาเหตุจากรับประทานอาหารกลางวันคือ ข้าวมันไก่ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ในข้าวและเนื้อไก่
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01711
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 43/2560 (วันที่ 22-28 ตุลาคม 2560)
รายละเอียด : สัปดาห์นี้มีรายงานการระบาดของโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่ง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยจำนวนทั้งหมด 20 ราย อัตราป่วยร้อยละ 46.51 ของจำนวนเด็กทั้งหมด
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01677
หัวเรื่อง : สรุปนำเสนอ SAT ประจำเดือนตุลาคม 2560
รายละเอียด : เดือน ต.ค.60 มีผู้ป่วย S.suis รวม 3 ราย เสียชีีวิต 1 ราย และมีการระบาดของโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็ก อ.แม่ใจ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01675
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 42/2560 (วันที่ 15 - 21 ตุลาคม 2560)
รายละเอียด : มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส จำนวน 1 ราย พื้นที่่ อ.ปง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01673
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 41/2560 (วันที่ 8 - 14 ตุลาคม 2560)
รายละเอียด : สัปดาห์นี้มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส จำนวน 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01672
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 40/2560 (วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2560)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01644
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 39/2560 (วันที่ 24 - 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01626
หัวเรื่อง : สรุปนำเสนอ SAT ประจำเดือนกันยายน 2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01625
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 38/2560 (วันที่ 17 - 23 กันยายน 2560)
รายละเอียด : โรคทางระบาดวิทยาที่สำคัญมีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลังในสัปดาห์เดียวกัน คือ โรคไข้หวัดใหญ่(3.89 เท่า) โรคมือเท้าปาก(2.24 เท่า)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01603
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 37/2560 (วันที่ 10 - 16 กันยายน 2560)
รายละเอียด : รายงานผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ Streptococcus suis 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...456789...หน้าถัดไป