SAT-ทีมตระหนักรู้สถานการณ์

รหัส : 01677
หัวเรื่อง : สรุปนำเสนอ SAT ประจำเดือนตุลาคม 2560
รายละเอียด : เดือน ต.ค.60 มีผู้ป่วย S.suis รวม 3 ราย เสียชีีวิต 1 ราย และมีการระบาดของโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็ก อ.แม่ใจ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01675
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 42/2560 (วันที่ 15 - 21 ตุลาคม 2560)
รายละเอียด : มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส จำนวน 1 ราย พื้นที่่ อ.ปง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01673
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 41/2560 (วันที่ 8 - 14 ตุลาคม 2560)
รายละเอียด : สัปดาห์นี้มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส จำนวน 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01672
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 40/2560 (วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2560)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01644
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 39/2560 (วันที่ 24 - 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01626
หัวเรื่อง : สรุปนำเสนอ SAT ประจำเดือนกันยายน 2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01625
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 38/2560 (วันที่ 17 - 23 กันยายน 2560)
รายละเอียด : โรคทางระบาดวิทยาที่สำคัญมีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลังในสัปดาห์เดียวกัน คือ โรคไข้หวัดใหญ่(3.89 เท่า) โรคมือเท้าปาก(2.24 เท่า)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01603
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 37/2560 (วันที่ 10 - 16 กันยายน 2560)
รายละเอียด : รายงานผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ Streptococcus suis 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01602
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 37/2560 (วันที่ 10 - 16 กันยายน 2560)
รายละเอียด : รายงานผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ Streptococcus suis 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01594
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 36/2560 (วันที่ 3 - 9 กันยายน 2560)
รายละเอียด : มี 2 เหตุการณ์สำคัญ 1.สุนัขป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ต.จุน อ.จุน 2. ผู้ป่วยรับประทานเห็ดพิษ ต.เวียง อ.เชียงคำ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...5678910...หน้าถัดไป