SAT-ทีมตระหนักรู้สถานการณ์

รหัส : 01933
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 52/2560 (วันที่ 24 - 30 ธันวาคม 2560)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01901
หัวเรื่อง : สรุป SAT ประจำเดือนธันวาคม 2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01900
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 51/2560 (วันที่ 17 - 23 ธันวาคม 2560)
รายละเอียด : มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 3 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01899
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 50/2560 (วันที่ 10 - 16 ธันวาคม 2560)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01858
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 49/2560 (วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2560)
รายละเอียด : มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส 1 ราย พื้นที่ หมู่7 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01826
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 48/2560 (วันที่ 25 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01808
หัวเรื่อง : สรุปนำเสนอ SAT ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายละเอียด : มีเข้าเกณฑ์เหตุการณ์ที่มีความสำคัญสูง DCIR 2 เหตุการณ์
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01807
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 47/2560 (วันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2560)
รายละเอียด : วันที่ 20 พ.ย.60 พบการระบาดโรคมือเท้าปาก ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ ผู้ป่วยจำนวน 18 ราย อัตราป่วย ร้อยละ 56.25 (เด็กในศูนย์ฯ 32 คน)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01806
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 46/2560 (วันที่ 12 – 18 พฤศจิกายน 2560)
รายละเอียด : วันที่ 14 พ.ย.60 มีรายงานโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งของตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ ผู้ป่วยเป็นนักเรียนประจำที่พักในหอพักของโรงเรียน ระดับชั้นอนุบาล1 - ป.6 จำนวน 10 ราย วันที่ 15 พ.ย.60 มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อ Streptococcus suis พื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลปง อำเภอปง 1 ราย วันที่ 17 พ.ย.60 มีรายงานการระบาดโรคสุกใสในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ ผู้ป่วยจำนวน 14 ราย อัตราป่วย ร้อยละ 32.56 ของเด็กในศูนย์ฯทั้งหมด
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01805
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 45/2560 (วันที่ 5 – 11 พฤศจิกายน 2560 )
รายละเอียด : สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานเหตุการณ์
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...5678910...หน้าถัดไป