คู่มือการดำเนินงาน

รหัส : 00651
หัวเรื่อง : ปฏิทิน คู่มือ อสม.3 บวก
รายละเอียด : ตาราง ปฏิทินการเรียนรู้ข้อมูลวิชาการที่จำเป็น สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในระดับตำบล/อำเภอในการถ่ายทอดความรู้แก่ อสม.
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00573
หัวเรื่อง : คู่มือ อสม.3 บวก เดือน ตุลาคม
รายละเอียด : การดูแลช่องปากและฟัน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00571
หัวเรื่อง : คู่มือ อสม.3 บวก เดือน กันยายน
รายละเอียด : การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00334
หัวเรื่อง : คู่มือ อสม.3 บวก ประจำเดือนสิงหาคม 2559
รายละเอียด : 1.อนามัยแม่และเด็ก 2.อนามัยเจริญพันธุ์ 3.โภชนาการสำหรับทารก เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-07-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00282
หัวเรื่อง : ปกคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
รายละเอียด : หน้าปก
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-07-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456หน้าถัดไป