คู่มือการดำเนินงาน

รหัส : 00255
หัวเรื่อง : คู่มือ อสม.3 บวก ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
รายละเอียด : 1.เรื่อง การลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2.บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-07-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00124
หัวเรื่อง : ตารางองค์ความรู้ ด้านวิชาการ ในการพัฒนา อสม.สามบวก
รายละเอียด : ตารางการดำเนินงาน อสม.สามบวก ประจำปี 2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00118
หัวเรื่อง : คู่มือ อสม.สามบวก ประจำเดือนมิถุนายน 2559
รายละเอียด : 1.โรคไข้เลือดอก 2.โรคไข้ฉี่หนู 3.โรคตาแดง 4.โรคมือเท้าปาก
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00117
หัวเรื่อง : คู่มือ อสม.สามบวก ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
รายละเอียด : 1.โภชนาการตามกลุ่มวัย 2.การเฝ้าระวังเพื่อการเลิกสูบบุหรี่
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว12345