ระบบเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพ

รหัส : 00880
หัวเรื่อง : รายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จ.พะเยา เดือนธันวาคม 2559
รายละเอียด : สรุปรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จ.พะเยา ประจำเดือนธันวาคม 2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00872
หัวเรื่อง : สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ประจำสัปดาห์ 52 ปี 2559
รายละเอียด : รายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญของจังหวัดพะเยา ประจำสัปดาห์ 52 ปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2559 โดยทีม SAT สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00822
หัวเรื่อง : คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน EOC จังหวัดพะเยา
รายละเอียด : การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00746
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
รายละเอียด : เดือน พฤศจิกายน 2559 ( 1 - 27 พฤศจิกายน 2559)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00602
หัวเรื่อง : ไฟล์นำเสนอสถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม WR DHF 1/2560 สัปดาห์ที่ 41+4
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456หน้าถัดไป