เอกสารประกอบการประชุม

รหัส : 00419
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) รายเครือข่าย จ.พะเยา
รายละเอียด : วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00224
หัวเรื่อง : การประชุมเพื่อพิจารณาและหาแนวทางร่วมกันในการจัดการด้านระบบบัญชีรายรับรายจ่ายงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
รายละเอียด : เมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00207
หัวเรื่อง : การประชุมWarroom DHF32559
รายละเอียด : ไฟล์เอกสารนำเสนอเพิ่มเติม
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00206
หัวเรื่อง : การประชุมWarroom DHF32559
รายละเอียด : ไฟล์นำเสนอของพื้นที่เกิดโรค
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00205
หัวเรื่อง : ผลการประชุมWarroom DHF32559
รายละเอียด : ข้อสั่งการและมติการประชุม Warroom DHF สสจ.พะเยา 20 มิถุนายน 2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00202
หัวเรื่อง : การประชุมWarroom DHF 32559
รายละเอียด : ไฟล์เอกสารแจ้งที่ประชุม
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00115
หัวเรื่อง : ไฟล์นำเสนอ การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2559
รายละเอียด : ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.ทรงยศ คำชัย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00114
หัวเรื่อง : ไฟล์นำเสนอ การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2559
รายละเอียด : แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการการดำเนินงาน หมู่บ้าน/ตำบลจัดการสุขภาพประจำปี 2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00022
หัวเรื่อง : สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 22-4-59
รายละเอียด : วันที่ 22 เมษายน 2559
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00021
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายในจัง
รายละเอียด : วันที่ 22 เมษายน 2559
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว1234