สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office

เอกสารประกอบการประชุม

รหัส : 00650
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมนายทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2556
รายละเอียด : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00500
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการอบรมงานสุขศึกษา วันที่ 19 - 20 กันยายน 2559
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00479
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำแผนประมาณการรายได้ค่าใช้จ่ายปี2560 (Planfin60) 22 ก.ย.59
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00419
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) รายเครือข่าย จ.พะเยา
รายละเอียด : วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00224
หัวเรื่อง : การประชุมเพื่อพิจารณาและหาแนวทางร่วมกันในการจัดการด้านระบบบัญชีรายรับรายจ่ายงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
รายละเอียด : เมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00207
หัวเรื่อง : การประชุมWarroom DHF32559
รายละเอียด : ไฟล์เอกสารนำเสนอเพิ่มเติม
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00206
หัวเรื่อง : การประชุมWarroom DHF32559
รายละเอียด : ไฟล์นำเสนอของพื้นที่เกิดโรค
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00205
หัวเรื่อง : ผลการประชุมWarroom DHF32559
รายละเอียด : ข้อสั่งการและมติการประชุม Warroom DHF สสจ.พะเยา 20 มิถุนายน 2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00202
หัวเรื่อง : การประชุมWarroom DHF 32559
รายละเอียด : ไฟล์เอกสารแจ้งที่ประชุม
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00115
หัวเรื่อง : ไฟล์นำเสนอ การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2559
รายละเอียด : ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.ทรงยศ คำชัย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567หน้าถัดไป