เอกสารประกอบการประชุม

รหัส : 01123
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการอบรม การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อฯ
รายละเอียด : เอกสารประกอบการอบรม การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อฯ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2017-03-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00946
หัวเรื่อง : เอกสารการอบรม ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ(บสต.)
รายละเอียด : เอกสารการอบรม ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ(บสต.) วันที่ 1-2-3-6 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00942
หัวเรื่อง : มาตรา100, 101, 103และมาตราการป้องกันและต่อต้านการทุจริจในองค์กร โดย ท่านณภัทร เตโช ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ประชุมการบริหารงานที่โปร่งใส ฯ วันที่ 26 มกราคม 2560 ห้อง ๑ สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00940
หัวเรื่อง : ความรู้พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ โดย นพ.สมาน ฟูตระกูล
รายละเอียด : การดำเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฏหมาย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00939
หัวเรื่อง : อบรม 30-31 มกราคม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ
รายละเอียด : ความรู้ในการบังคับใช้กฏหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดย นพ.สมาน ฟูตระกูล
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00926
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาทักษะการดำเนินงานม.41และการรับเรื่องร้องเรียน
รายละเอียด : ณ ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา วันที่ 30 ม.ค.60
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00915
หัวเรื่อง : ไฟล์นำเสนอ การอบรม อสม.ป.ป.ช. ปี 2560
รายละเอียด : ไฟล์นำเสนอ การอบรม อสม.ป.ป.ช. ปี 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00899
หัวเรื่อง : (เอกสารเพิ่มเติม)สรุปประเด็นการประชุมชีแจงแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ2560
รายละเอียด : สรุปประเด็นการประชุมชีแจงแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ2560 (13 มค.60 โดย Web conference) 1. สรุปประเด็นนำเสนอ 7 ประเด็น และจุดเน้นการดำเนินงาน 2. รายละเอียด KPI หลัก 3 KPI ตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯปี 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00897
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาการจัดการสุขภาวะประชาชนฯ (อสม 3 บวก) วันที่ 9 ธ.ค. 59
รายละเอียด : นำเสนอการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาการจัดการสุขภาวะประชาชนฯ (อสม 3 บวก) วันที่ 9 ธ.ค. 59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00877
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานNCDs ปี 2560 จ.พะเยา Web conference 13มค.60
รายละเอียด : 1. ไฟล์นำเสนอภาพรวมแนวทางการดำเนินงาน NCDs จ.พะเยา ปี 2560 2. ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด DM/HT control ได้ 3. ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด DM / HT รายใหม่ 4. ไฟล์คู่มือ NCDs Clinic Plus ปี 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...345678หน้าถัดไป