สื่อประชาส้มพันธ์

รหัส : 02176
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 51 โรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02151
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 50 การอบหลักสูตรผู้จัดการ การดูแลผู้สูงอายุ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02149
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 49 ระชุมเชิงปฏิบัติการ Facilitator and Coaching
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02142
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 48 วันอสม แห่งชาติ จังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01998
หัวเรื่อง : Health Literacy Diary 2018
รายละเอียด : กรมอนามัย Health Literacy Diary 2018
กลุ่มงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01935
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 47 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01770
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 46 ประชาสัมพันธ์วันเอดส์โลก
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01710
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 45 รอง นพ.สสจ.พะเยา นำเจ้าหน้าที่จาก สสจ.พะเยา ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01709
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 44 สสจ.พะเยา จัดประชุมเตรียมกิจกรรมปั่นจักรยานจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01704
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 43 นพ.สสจ.พะเยา นำเจ้าหน้าที่ สสจ.พะเยา ประกาศเจตนารมณ์สุจริต
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป