สื่อประชาส้มพันธ์

รหัส : 01508
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 28 การระบาดโรคมือเท้าปาก
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01507
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 27 เฝ้าระวังไข้หวัดนก
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01358
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 26 วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี 2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01069
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 25 การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-03-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01044
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 24 มาตรการ ปิด ล้าง เสี่ยง หยุด ป้องกันไข้หวัดใหญ่
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01042
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 23 ตรวจคัดกรองศูนย์เด็กเล็ก
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00985
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 22 โรคทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00981
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 21 รณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันวาเลนไทน์
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00876
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 20 คัดกรองวัณโรค
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00875
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 19 ระวังโรคไข้หวัดนกหน้าหนาว
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456หน้าถัดไป