ประชุม กวป.

รหัส : 02757
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนตุลาคม 2561
รายละเอียด : รายงานการประชุม กวป.เดือนตุลาคม 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02703
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02678
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์ที่ 28 เดือนกันยายน 2561 ห้องประชุมิ1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02677
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนกันยายน 2561
รายละเอียด : สรุปรายงานการประชุม กวป.เดือนกันยายน 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02635
หัวเรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการ CHRO จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02612
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนสิงหาคม 2561
รายละเอียด : รายงานครั้งที่ 11 ปี 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02559
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 วันพุธที่ 1 เดือนสิงหาคม 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02540
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนกรกฎาคม 2561
รายละเอียด : รายงานการประชุม กวป.เดือนกรกฎาคม
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02525
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล CHRO สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2561 วันอังคารที่่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02492
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนมิถุนายน 2561
รายละเอียด : รายงาน กวป. มิ.ย.61
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป