ประชุม กวป.

รหัส : 01463
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 9/2560
รายละเอียด : รายงานการประชุมเดือนมิถุนายน 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01406
หัวเรื่อง : ไฟล์ประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่ 9/2560
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุม 1 :วันที่ 30 มิถุนายน 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01391
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 8/2560
รายละเอียด : รายงาน กวป.เดือนพฤษภาคม 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01301
หัวเรื่อง : วาระการประชุม กวป.ครั้งที่ 8 ปี 2560
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม 31 พ.ค.60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01295
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 7/2560
รายละเอียด : รายงาน กวป.เดือนเมษายน 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01214
หัวเรื่อง : ไฟล์ประกอบการประชุม กวป.ครั้งที่ 7 ปี 2560
รายละเอียด : เดือนเมษายน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01191
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : รายงาน กวป.เดือนมีนาคม 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01107
หัวเรื่อง : ไฟล์ประกอบการประชุม กวป.ครั้งที่ 6 ปี 2560
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม กวป.6 ปี 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-03-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01106
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 5/2560
รายละเอียด : รายงานเดือนมีนาคม 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-03-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01051
หัวเรื่อง : วาระการประชุม กวป.ครั้งที่ 5 ปีงบ 2560
รายละเอียด : เอกสาร กวป.เดือนกพ 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567หน้าถัดไป