ประชุม กวป.

รหัส : 01191
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : รายงาน กวป.เดือนมีนาคม 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01107
หัวเรื่อง : ไฟล์ประกอบการประชุม กวป.ครั้งที่ 6 ปี 2560
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม กวป.6 ปี 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-03-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01106
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 5/2560
รายละเอียด : รายงานเดือนมีนาคม 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-03-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01051
หัวเรื่อง : วาระการประชุม กวป.ครั้งที่ 5 ปีงบ 2560
รายละเอียด : เอกสาร กวป.เดือนกพ 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01041
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 4/2560
รายละเอียด : รายงานการประชุม กวป.เดือนมกราคม 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00918
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม กวป 4 60
รายละเอียด : กวป 4 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00917
หัวเรื่อง : รายงานการประชุมครั้งที่ 3 /2560
รายละเอียด : รายงานประชุมกวป.ครั้งที่ 3 และวาระการประชุม
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00834
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม กวป.3 60
รายละเอียด : ไฟล์นำเสนอประชุม กวป.เดือนธันวาคม59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00801
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : รายงานการประชุม กวป.เดือนพฤศจิกายน 59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00705
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 1/2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567หน้าถัดไป