ประชุม กวป.

รหัส : 01041
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 4/2560
รายละเอียด : รายงานการประชุม กวป.เดือนมกราคม 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00918
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม กวป 4 60
รายละเอียด : กวป 4 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00917
หัวเรื่อง : รายงานการประชุมครั้งที่ 3 /2560
รายละเอียด : รายงานประชุมกวป.ครั้งที่ 3 และวาระการประชุม
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00834
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม กวป.3 60
รายละเอียด : ไฟล์นำเสนอประชุม กวป.เดือนธันวาคม59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00801
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : รายงานการประชุม กวป.เดือนพฤศจิกายน 59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00705
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 1/2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00701
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม กวป.2 60
รายละเอียด : ไฟล์นำเสนอประชุม กวป.วันที่ 30 พย.59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00687
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00600
หัวเรื่อง : ไฟล์ประกอบการประชุม กวป.ครั้งที่ 1 ปี 2560
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม กวป.วันที่ 31 ตค 59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00579
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 12/2559
รายละเอียด : รายงานการประชุม กวป.เดือนกันยายน 59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567หน้าถัดไป