ประชุม กวป.

รหัส : 00701
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม กวป.2 60
รายละเอียด : ไฟล์นำเสนอประชุม กวป.วันที่ 30 พย.59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00687
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00600
หัวเรื่อง : ไฟล์ประกอบการประชุม กวป.ครั้งที่ 1 ปี 2560
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม กวป.วันที่ 31 ตค 59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00579
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 12/2559
รายละเอียด : รายงานการประชุม กวป.เดือนกันยายน 59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00499
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม กวป.12 59
รายละเอียด : วาระการประชุม กวป.วันที่ 30 กันยายน 2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00496
หัวเรื่อง : รายงาน กวป.ครั้งที่ 11/2559
รายละเอียด : รายงานการประชุม กวป.เดือนสิงหาคม 2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00383
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม กวป.11.59
รายละเอียด : ไฟล์ กวป. 31 สิงหาคม 59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-08-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00382
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 10/59
รายละเอียด : รายงานการประชุม กวป.วันที่ 29 ก.ค.59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-08-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00328
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม กวป.10 59
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม กวป.วันที่ 29 ก.ค.59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-07-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00262
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม กวป.ครั้งที่ 9/2559
รายละเอียด : ไฟล์นำเสนอ และ วาระการประชุม กวป ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567หน้าถัดไป