ประชุม กวป.

รหัส : 00834
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม กวป.3 60
รายละเอียด : ไฟล์นำเสนอประชุม กวป.เดือนธันวาคม59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00801
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : รายงานการประชุม กวป.เดือนพฤศจิกายน 59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00705
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 1/2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00701
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม กวป.2 60
รายละเอียด : ไฟล์นำเสนอประชุม กวป.วันที่ 30 พย.59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00687
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00600
หัวเรื่อง : ไฟล์ประกอบการประชุม กวป.ครั้งที่ 1 ปี 2560
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม กวป.วันที่ 31 ตค 59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00579
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 12/2559
รายละเอียด : รายงานการประชุม กวป.เดือนกันยายน 59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00499
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม กวป.12 59
รายละเอียด : วาระการประชุม กวป.วันที่ 30 กันยายน 2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00496
หัวเรื่อง : รายงาน กวป.ครั้งที่ 11/2559
รายละเอียด : รายงานการประชุม กวป.เดือนสิงหาคม 2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00383
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม กวป.11.59
รายละเอียด : ไฟล์ กวป. 31 สิงหาคม 59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-08-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567หน้าถัดไป