สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office

ประชุม กวป.

รหัส : 00328
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม กวป.10 59
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม กวป.วันที่ 29 ก.ค.59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-07-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00262
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม กวป.ครั้งที่ 9/2559
รายละเอียด : ไฟล์นำเสนอ และ วาระการประชุม กวป ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00228
หัวเรื่อง : รายงาน กวป.8/2559
รายละเอียด : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 8/2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00108
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบวาระประชุม กวป.31 พ.ค.59
รายละเอียด : เอกสารการประชุม กวป. 8.59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00089
หัวเรื่อง : รายงาน กวป.7/2559
รายละเอียด : เอกสารรายงานกวป.ครั้งที่ 7 ปี 59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00080
หัวเรื่อง : ไฟล์ประกอบการประชุม กวป.ครั้งที่ 7/2559
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00079
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 6/2559
รายละเอียด : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00077
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 5/2559
รายละเอียด : รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456