จัดซื้อจัดจ้าง

รหัส : 01529
หัวเรื่อง : ประกาศตาราง ปปช.7และคุณลักษณะเฉพาะเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ รพ.จุน
รายละเอียด : ประกาศตาราง ปปช.7และคุณลักษณะเฉพาะเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ รพ.จุน
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01528
หัวเรื่อง : ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ รพ.จุน
รายละเอียด : ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ รพ.จุน
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01526
หัวเรื่อง : ประกาศตาราง ปปช.07 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มจำนวน 3 รายการ
รายละเอียด : ประกาศตาราง ปปช.07 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มจำนวน 3 รายการ
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01518
หัวเรื่อง : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01517
หัวเรื่อง : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01516
หัวเรื่อง : แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01479
หัวเรื่อง : ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ รพ.ปง
รายละเอียด : ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ รพ.ปง
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01460
หัวเรื่อง : ประกาศตาราง ปปช.07 จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารทำด้วยผ้า 600D
รายละเอียด : ประกาศตาราง ปปช.07 จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารทำด้วยผ้า 600D
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01448
หัวเรื่อง : ประกาศตาราง ปปช.01 และราคากลางงานจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ รวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 30 หัวจ่าย โรงพยาบาลปง(1)
รายละเอียด : ประกาศตาราง ปปช.01 และราคากลางงานจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ รวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 30 หัวจ่าย โรงพยาบาลปง(1)
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01447
หัวเรื่อง : ประกาศตาราง ปปช.01 และราคากลางงานจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ รวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 30 หัวจ่าย โรงพยาบาลปง
รายละเอียด : ประกาศตาราง ปปช.01 และราคากลางงานจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ รวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 30 หัวจ่าย โรงพยาบาลปง
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป