จัดซื้อจัดจ้าง

รหัส : 00581
หัวเรื่อง : ราคากลางท้องถิ่น รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 1(รวม)
รายละเอียด : ราคากลางท้องถิ่น รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 1(รวม)
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00580
หัวเรื่อง : ประกาศและเอกสารประกวดราคา กส.อค.รพ.สต.บ้านฝายแก้ว
รายละเอียด : ประกาศและเอกสารประกวดราคา กส.อค.รพ.สต.บ้านฝายแก้ว
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00578
หัวเรื่อง : ราคากลาง กส.อค.พักพยาบาล รพ.ดอกคำใต้ 3
รายละเอียด : ราคากลาง กส.อค.พักพยาบาล รพ.ดอกคำใต้ 3
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00577
หัวเรื่อง : ราคากลาง กส.อค.พักพยาบาล รพ.ดอกคำใต้ 2
รายละเอียด : ราคากลาง กส.อค.พักพยาบาล รพ.ดอกคำใต้ 2
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00576
หัวเรื่อง : ราคากลาง กส.อค.พักพยาบาล รพ.ดอกคำใต้ 1
รายละเอียด : ราคากลาง กส.อค.พักพยาบาล รพ.ดอกคำใต้ 1
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00575
หัวเรื่อง : ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา กส.อค.พักพยาบาล รพ.ดอกคำใต้
รายละเอียด : ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา กส.อค.พักพยาบาล รพ.ดอกคำใต้
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00570
หัวเรื่อง : ราคากลาง กส.อค.พักยาบาลฯ สสจ.พะเยา 3
รายละเอียด : ราคากลาง กส.อค.พักยาบาลฯ สสจ.พะเยา 3
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00569
หัวเรื่อง : ราคากลาง กส.อค.พักยาบาลฯ สสจ.พะเยา 2
รายละเอียด : ราคากลาง กส.อค.พักยาบาลฯ สสจ.พะเยา 2
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00568
หัวเรื่อง : ราคากลาง กส.อค.พักยาบาลฯ สสจ.พะเยา
รายละเอียด : ราคากลาง กส.อค.พักยาบาลฯ สสจ.พะเยา 1
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00567
หัวเรื่อง : ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง กส.อค.พักยาบาลฯ สสจ.พะเยา
รายละเอียด : ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง กส.อค.พักยาบาลฯ สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567หน้าถัดไป