จัดซื้อจัดจ้าง

รหัส : 00566
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๙ เครื่อง
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00561
หัวเรื่อง : คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๙ เครื่อง (ปรับปรุงแก้ไข)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00517
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายละเอียด : ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๙ เครื่อง
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00471
หัวเรื่อง : ราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00470
หัวเรื่อง : ประกาศปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ประกาศปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00469
หัวเรื่อง : ราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้
รายละเอียด : ราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00468
หัวเรื่อง : ประกาศปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้
รายละเอียด : ประกาศปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00459
หัวเรื่อง : ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียด : ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00458
หัวเรื่อง : แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00425
หัวเรื่อง : คุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ซีซี (ดีเซล) แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ (ครั้งที่ ๒)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567หน้าถัดไป