จัดซื้อจัดจ้าง

รหัส : 01853
หัวเรื่อง : แผนงบลงทุนปี61 รพ.เชียงม่วน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01852
หัวเรื่อง : ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุอื่นและจ้างเหมาบริการ รพ.เชียงม่วน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01851
หัวเรื่อง : ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.เชียงม่วน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01850
หัวเรื่อง : ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รพ.เชียงม่วน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01849
หัวเรื่อง : ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม รพ.เชียงม่วน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01848
หัวเรื่อง : ผประกาศ แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้าน รพ.เชียงม่วน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01847
หัวเรื่อง : ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รพ.เชียงม่วน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01846
หัวเรื่อง : ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ - เอกซเรย์ รพ.เชียงม่วน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01845
หัวเรื่อง : ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ - อุปกรณ์เฉพาะ รพ.เชียงม่วน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01844
หัวเรื่อง : ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ - เวชภัณฑ์มิใช่ยา รพ.เชียงม่วน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...456789...หน้าถัดไป