จัดซื้อจัดจ้าง

รหัส : 00424
หัวเรื่อง : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด : ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ซีซี (ดีเซล) แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน 1 คัน
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00380
หัวเรื่อง : คุณลักษณะเฉพาะเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-08-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00379
หัวเรื่อง : คุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ซีซี (ดีเซล) แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-08-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00378
หัวเรื่อง : ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ซีซี (ดีเซล) แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-08-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00329
หัวเรื่อง : ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-07-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567