จัดซื้อจัดจ้าง

รหัส : 00610
หัวเรื่อง : ราคากลาง กส.อค.พักพยาบาล รพ.ดอกคำใต้ 2
รายละเอียด : ราคากลาง กส.อค.พักพยาบาล รพ.ดอกคำใต้ 2
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00609
หัวเรื่อง : ราคากลาง กส.อค.พักพยาบาล รพ.ดอกคำใต้ 1
รายละเอียด : ราคากลาง กส.อค.พักพยาบาล รพ.ดอกคำใต้ 1
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00608
หัวเรื่อง : ประกาศและเอกสารประกวดราคา กส.อค.พักพยาบาล รพ.ดอกคำใต้
รายละเอียด : ประกาศและเอกสารประกวดราคา กส.อค.พักพยาบาล รพ.ดอกคำใต้
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00606
หัวเรื่อง : ราคากลาง กส.อค.พักยาบาลฯ สสจ.พะเยา 3
รายละเอียด : ราคากลาง กส.อค.พักยาบาลฯ สสจ.พะเยา 3
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00605
หัวเรื่อง : ราคากลาง กส.อค.พักยาบาลฯ สสจ.พะเยา 2
รายละเอียด : ราคากลาง กส.อค.พักยาบาลฯ สสจ.พะเยา 2
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00604
หัวเรื่อง : ราคากลาง กส.อค.พักยาบาลฯ สสจ.พะเยา 1
รายละเอียด : ราคากลาง กส.อค.พักยาบาลฯ สสจ.พะเยา 1
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00603
หัวเรื่อง : ประกาศและเอกสารประกวดราคา กส.อค.พักพยาบาล สสจ.พะเยา
รายละเอียด : ประกาศและเอกสารประกวดราคา กส.อค.พักพยาบาล สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00599
หัวเรื่อง : ราคากลาง กส.อค.โรงรถ พัสดุ ซักฟอก รพ.ภูซาง
รายละเอียด : ราคากลาง กส.อค.โรงรถ พัสดุ ซักฟอก รพ.ภูซาง
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00598
หัวเรื่อง : ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง กส.โรงรถ พัสดุ ซักฟอก รพ.ภูซาง
รายละเอียด : ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง กส.โรงรถ พัสดุ ซักฟอก รพ.ภูซาง
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00597
หัวเรื่อง : ราคากลาง กส.บ้านพัก 5-6 สสอ.ภูกามยาว 1
รายละเอียด : ราคากลาง กส.บ้านพัก 5-6 สสอ.ภูกามยาว 1
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...5678910หน้าถัดไป