ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02065
หัวเรื่อง : ประกาศ ตาราง ปปช.07 เรื่องการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(งานยานพาหนะ) ประจำปี 2561 โดยเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02064
หัวเรื่อง : ประกาศ ตาราง ปปช.07 เรื่องการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) ประจำปี 2561 โดยเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02061
หัวเรื่อง : สสจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
รายละเอียด : ตง 0032.001.3 ว.536
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02060
หัวเรื่อง : รพ.อุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
รายละเอียด : อน 0032.201 ว.2238
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02059
หัวเรื่อง : รพ.บ้านหมี่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : ลบ 0032.201.2.522
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02058
หัวเรื่อง : รพ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ยล 0032.101.7 ว.3794
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02057
หัวเรื่อง : วิทยาลัยพยาบาลทหารบก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "สุขภาพคนไทยในยุค 4.0"
รายละเอียด : กห 0446.20.119
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02056
หัวเรื่อง : รพ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
รายละเอียด : สห 0032.203 ว.374
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02055
หัวเรื่อง : สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการะดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : นฐ 0032 ว.2423
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02054
หัวเรื่อง : รพ.ร้อยเอ็ดขยายเวลารับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : รอ 0032.101 ว.12
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป