ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 03013
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียด : สธ 0201.02 ว.93
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03012
หัวเรื่อง : รพ.ประสาทเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท
รายละเอียด : สธ 0310.1 ว.217
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03011
หัวเรื่อง : วพบ.แพร่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : สธ 0213.0918.141
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03005
หัวเรื่อง : รพ.ขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รายละเอียด : ขก 0032.1 ว.2713
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03004
หัวเรื่อง : รพ.พุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รายละเอียด : ฉช 0032.101 ว.23
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03003
หัวเรื่อง : รพ.กระบี่ รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
รายละเอียด : กบ 0032.2ว.15
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03002
หัวเรื่อง : สสจ.ลพบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รายละเอียด : ลบ 0032.201.2.1407
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03001
หัวเรื่อง : รพ.เชียงรายฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ชร 0032.101.5 ว.40
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03000
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน"
รายละเอียด : ว.1.2562
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02999
หัวเรื่อง : ม.แม่ฟ้าหลวง ประชาสัมพันธ์การรับทุนการศึกษาสิรินธร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
รายละเอียด : ศธ 5917 ว.0180
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป