ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 01525
หัวเรื่อง : สสจ.ลพบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา
รายละเอียด : ลบ 0032.010 ว.2954
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01524
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11
รายละเอียด : TCN ป.003.2560
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01523
หัวเรื่อง : สสจ.พิษณุโลกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
รายละเอียด : พล 0032.009 ว.4628
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01522
หัวเรื่อง : รพ.แม่สอด รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักโภชนาการ ปฏิบัติการ
รายละเอียด : ตก 0032.201 ว.4709
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01521
หัวเรื่อง : รพ.สงขลา รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รายละเอียด : สข 0032.201.2 ว.283
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01520
หัวเรื่อง : สสจ.อุตรดิตถ์รับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : อต 0032.006 ว.1054
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01519
หัวเรื่อง : รพ.พุทธโสธรขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
รายละเอียด : ฉช 0032.201 ว.240
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01514
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง "ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลเร็จ"
รายละเอียด : ศธ 0516.25.ศส.4
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01513
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ความรู้ในการป้องกันและดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคไตเรื้อรัง
รายละเอียด : สธ 0305 ว.5881
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01505
หัวเรื่อง : รพ.สิรินธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : ขก 0032.201 ว.82
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป