ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 01207
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง เซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 7
รายละเอียด : สชท. 013.3.2560
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01206
หัวเรื่อง : บ.พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ขอเชิญเข้าโครงการฝึกอบรม 5 หลักสูตร
รายละเอียด : 12.2560
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01205
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Achieving Excellence in Nursing Management
รายละเอียด : ส.บพ.2560 ว.007
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01200
หัวเรื่อง : ม.พะเยาเปิดรับบุคลากรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด : ศธ 0590.15 ว.044
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01199
หัวเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 2 หลักสูตร
รายละเอียด : ศธ 6593(7.18.1).474
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป