ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02265
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการรักษาด้วยรากฟันเทียมแก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้สูงอายุ
รายละเอียด : ศธ 0527.11.511
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02264
หัวเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการในหน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย รพ.ทันตกรรม
รายละเอียด : ศธ 6593(3).8.25
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02263
หัวเรื่อง : ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 106
รายละเอียด : 26.101.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02262
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการงานบริการปฐมภูมิ
รายละเอียด : สธ 0207.02.7208
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02261
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
รายละเอียด : 99 ท.01.01.06
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02260
หัวเรื่อง : สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
รายละเอียด : ปข 0032.2 ว.7101
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02259
หัวเรื่อง : สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
รายละเอียด : นฐ 0032 ว.1795
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02258
หัวเรื่อง : ขอส่งวารสารมูลนิธิพยาบาสาธารณสุข กรุงเทพฯ
รายละเอียด : 30 มีค. 61
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02249
หัวเรื่อง : ขอเชิญขวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารโรคเอดส์ และเผยแพร่
รายละเอียด : สธ 0425.3 ว.777
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02247
หัวเรื่อง : สสจ.อุดรธานี สรรหาพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา
รายละเอียด : อด 0032 ว.5659
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป