สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office

ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02499
หัวเรื่อง : สสจ.จันทบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
รายละเอียด : จบ 0032.001 ว.3010
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02498
หัวเรื่อง : สสจ.นครนายก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
รายละเอียด : นย 0032.010 ว.1447
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02497
หัวเรื่อง : รพ.พุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด : ฉช 0032.201 ว.115
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02496
หัวเรื่อง : รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รายละเอียด : ปจ 0032.101.5978
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02494
หัวเรื่อง : รพ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งบทความวิชาการ วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร
รายละเอียด : นศ 0032.102.22207
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02493
หัวเรื่อง : สป.สธ. ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์หลักสูตรออนไลน์ด้านการคุ้มครองเด็ก
รายละเอียด : สธ 0207.06.18326
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02489
หัวเรื่อง : สสจ.สิงห์บุรี รับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : สห 0032.001 ว.2594
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02488
หัวเรื่อง : รพ.อ่างทอง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสาตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
รายละเอียด : อท 0032.2 ว.2493
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02487
หัวเรื่อง : รพ.ระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพ่ยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : รน 0032.201 ว.3033
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02486
หัวเรื่อง : สสจ.ปราจีนบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : ปจ 0032.001 ว.9067
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป