ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02650
หัวเรื่อง : รพ.น่าน รับย้าย รับโอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง
รายละเอียด : นน 0032.2.19359
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02649
หัวเรื่อง : รพ.รามาธิบดี ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียด : ศธ 0517.067.1024
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02648
หัวเรื่อง : บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
รายละเอียด : 1 ตค. 61
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02640
หัวเรื่อง : รพ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : สฎ 0032.101.4 ว.6617
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02639
หัวเรื่อง : รพ.ระนองรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียด : รน 032.201 ว.4217
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02638
หัวเรื่อง : รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
รายละเอียด : สส 0032.2 ว.10699
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02633
หัวเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ประจำปี 2562
รายละเอียด : สธ 0805.3 ว.4826
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02632
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติครั้งที่ 14 และขอส่ง Final Announcement
รายละเอียด : สธ 0312.พิเศษ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02631
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
รายละเอียด : พย 0005 ว.285
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02621
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "New trend,New appreach,New Technique Pediatric Dentistry"
รายละเอียด : ศธ 0517.031.ศน.ว.05364
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป