ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02388
หัวเรื่อง : วพบ.ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
รายละเอียด : สศ.วพบ.ขก.3ว.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02387
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Renal Diseases and Biotechnology for Blood Purification
รายละเอียด : ศธ 6393(8).24.2130
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02386
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17
รายละเอียด : ศจย.02 ว.085.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02385
หัวเรื่อง : สสจ.ราชบุรี รับข้าราชการเพื่อช่วยปฏิบัติราชการ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : รบ 0032 ว.1711
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02384
หัวเรื่อง : รพ.ราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : รบ 0032.1.4730
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02383
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium 2018
รายละเอียด : วช 0005 ว.2690
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02380
หัวเรื่อง : การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
รายละเอียด : สธ 0503 ว.2433
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02379
หัวเรื่อง : ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : ศธ 0522.26 ว.496
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02378
หัวเรื่อง : ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
รายละเอียด : ศธ 0522.21 ว.468
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02377
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง การดุแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
รายละเอียด : สอท.057.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป