ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02780
หัวเรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจการอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปซ้อมและรับปริญญาของตนเอง
รายละเอียด : ซักซ้อมความเข้าใจการอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปซ้อมและรับปริญญาของตนเอง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02779
หัวเรื่อง : รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ 3 ตำแหน่ง
รายละเอียด : ตก 0032.2 ว.3881
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02778
หัวเรื่อง : สสจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.(ด้านเวชกรรม)
รายละเอียด : ตง 0032.001.3 ว.5306
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02777
หัวเรื่อง : รพ.สงขลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 4 ตำแหน่ง
รายละเอียด : สข 0032.201.2 ว.572
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02770
หัวเรื่อง : สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
รายละเอียด : 99ท.01.01.18
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02769
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "Surgical Crown Lengthening
รายละเอียด : ศธ 0517.3.06765
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02763
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร นวัตกรรมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล
รายละเอียด : สธ 0201.02 ว.752
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02762
หัวเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
รายละเอียด : สธ 0201.02 ว.720
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02761
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum
รายละเอียด : สรพ (วช20) ว.001
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02758
หัวเรื่อง : สสจ.ระนอง รับสมัคคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : รน 0032.001 ว.5165
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป