ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 01273
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้่าร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16
รายละเอียด : ศจย.02 ว.084.2560
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01271
หัวเรื่อง : รพ.พุทธโสธรรับสมัครคัดเลื่อกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
รายละเอียด : ฉช 0032.201 ว.130
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01270
หัวเรื่อง : รพ.สุรินทร์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการ
รายละเอียด : สร 0032.101 ว.4277
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01269
หัวเรื่อง : รพ.อุทัยธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : อน 0032.201 ว.7026
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01268
หัวเรื่อง : สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
รายละเอียด : สห 0032.001 ว.1719
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป