สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office

ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02485
หัวเรื่อง : สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
รายละเอียด : นฐ 0032 ว.3787
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02484
หัวเรื่อง : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัลบุคคล องค์การดีเด่น
รายละเอียด : ศธ 0512.38.0727
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02478
หัวเรื่อง : รพ.อุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : อน 0032.201 ว.11053
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02477
หัวเรื่อง : รพ.อุทัยธานี รับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : อน 0032.201 ว.11052
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02476
หัวเรื่อง : สสจ.ชัยภูมิ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ชย 0032.001.3434
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02475
หัวเรื่อง : รพ.สมุทรปราการ รับย้าย รับโอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง
รายละเอียด : สป 0032.2 ว.010
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02474
หัวเรื่อง : รพ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : ตง 0032.101 ว.6810
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02473
หัวเรื่อง : รพ.พุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : ฉช 0032.201 ว.109
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02472
หัวเรื่อง : สสจ.นครศรีธรรมราช คัดเลือกบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 15 ตำแหน่ง
รายละเอียด : นศ 0032.009.12676
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02471
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การกำหนดราคากลางและแนวทางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
รายละเอียด : ศธ 0530.33 ว.576
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป