ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02756
หัวเรื่อง : สป.สธ.จัดทำคลิปวิดีโอ "เริ่มใหม่อีกครั้งยังไม่สาย(Restart)"
รายละเอียด : สธ 0207.12.3718
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02755
หัวเรื่อง : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2562
รายละเอียด : พย 0017.3 ว.9569
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02754
หัวเรื่อง : สสจ.ราชบุรี รับย้าย โอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน
รายละเอียด : รบ 0032 ว.6070
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02753
หัวเรื่อง : สสจ.ราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอวัดเพลง
รายละเอียด : รบ 0032 ว.2148
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02752
หัวเรื่อง : รพ.พังงา ขยายระยเวลารับย้ายขัาราชการ
รายละเอียด : พง 0032.2.1 ว.4507
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02751
หัวเรื่อง : สำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรด้านทันตสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : สธ 0213.03 ว.61
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02750
หัวเรื่อง : รพ.พุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
รายละเอียด : ฉช 0032.101 ว.155
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02748
หัวเรื่อง : รพ.ร้อยเอ็ด ส่งจดหมายข่าว
รายละเอียด : รอ 0032.101.8482
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02747
หัวเรื่อง : สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : สธ 0822.3 ว.1786
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02746
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน
รายละเอียด : สธ 0807.27 ว.5484
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป