ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02376
หัวเรื่อง : ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมเป็นนักวิจัย ประเด็นเรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
รายละเอียด : สธ 0422.6.1774
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02375
หัวเรื่อง : รพ.เชียงรายฯ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการผู้ช่วยทันตแพทย์
รายละเอียด : ชร 0032.122 ว.129
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02374
หัวเรื่อง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
รายละเอียด : ศธ 6393(3).7.3.4 ว.005
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02373
หัวเรื่อง : รพ.หาดใหญ่ ขอเชิญอบรมเรื่อง Minor Oral Surgery and Complications;Smart Approach
รายละเอียด : สข 0032.122 ว.73
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02372
หัวเรื่อง : สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561
รายละเอียด : ร.ว.ท.ท.อปวช.ว.5
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02371
หัวเรื่อง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญประชุมเรื่อง โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์แบบไม่โดดเดี่ยว
รายละเอียด : ศธ 6593(3).7.4.4 ว.019
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02370
หัวเรื่อง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
รายละเอียด : ศธ 6593(3).7.4.4 ว.015
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02369
หัวเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียด : ศธ 0516.26 ศ.117
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02368
หัวเรื่อง : ม.มหาสารคาม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียด : ศธ 0530.12 ว.915
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02367
หัวเรื่อง : ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
รายละเอียด : ศธ 0517.06 ว.5254
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป