ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02614
หัวเรื่อง : รพ.อ่างทอง รับสมัครคัดเลือก่ข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : อท 0032.2 ว.3209
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02595
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง "Renew the Natural Smile with Restorative Dentistry"
รายละเอียด : ศธ 0517.0313.00719
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02594
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Global Summit on Early Childhood Caries
รายละเอียด : ชทดท.88.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02593
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืด
รายละเอียด : สธ 0226 ว.2954
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02592
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายและเสวนา "เมื่อคนใกล้ตัว เป็นสมอเสื่อม ครั้งที่ 2"
รายละเอียด : ชร 0032.109 ว.225
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02588
หัวเรื่อง : คณะแพทยศาสตร์ มน.รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์
รายละเอียด : ศธ 0527.10 ว.5674
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02587
หัวเรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ
รายละเอียด : ส.พ.พ.183.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02586
หัวเรื่อง : สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
รายละเอียด : 23.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02583
หัวเรื่อง : รพ.อุทัยธานี รับย้ายข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : อน 0032.201 ว.15158
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02582
หัวเรื่อง : รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับย้าย รับโอนข้าราชการบรรจุกลับเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายละเอียด : สส 0032.2 ว.19497
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป