ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 01432
หัวเรื่อง : รพ.อำนาจเจริญ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 11 สาขา
รายละเอียด : อจ 0032.2 ว.1672
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01431
หัวเรื่อง : สสจ.เลย รับสมัครแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2561 5 สาขา
รายละเอียด : ลย 0032.006 ว.1012
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01429
หัวเรื่อง : รพ.กระบี่รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกฅษา 2561 15 สาขา
รายละเอียด : กบ 0032.2 ว.153
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01428
หัวเรื่อง : แจ้งโควตาแพทย์ประจำบ้าน สังกัด สสจ.ศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : ศก 0032 ว.3039
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01427
หัวเรื่อง : รพ.อุทัยธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
รายละเอียด : อน 0032.201 ว.9901
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01424
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 23
รายละเอียด : สธ 0420.4 ว.1616
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01423
หัวเรื่อง : รพ.สุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์(คนที่ 2)
รายละเอียด : สร 0032.101 ว.5877
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01422
หัวเรื่อง : รพ.อรัญประเทศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : สก 0032.301 ว.1214
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01421
หัวเรื่อง : ขอส่งอนุบัญญัติที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จำนวน 2 ฉบับ
รายละเอียด : สธ 0422.13 ว.240
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01420
หัวเรื่อง : การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
รายละเอียด : สธ 0506.06 ว.2876
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป