ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02033
หัวเรื่อง : ประกาศ ตาราง ปปช.07 เรื่องการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(งานด้านกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์) ประจำปี 2561 โดยเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02031
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏบัติการ การฟื้นฟูสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุโดยมีชุมชนเป็นฐาน
รายละเอียด : ศธ 5900 ว.00498
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02030
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการ
รายละเอียด : สธ 0904.04 ว.8411
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02029
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ TDCA Forum 2018
รายละเอียด : ทพ 0105 ว.46
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02028
หัวเรื่อง : บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
รายละเอียด : ศธ 0517.02 ว.00758
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02027
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด : สธ 0503 ว.110
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02026
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม
รายละเอียด : สธ 0226 ว.169
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02025
หัวเรื่อง : สสจ.สตูล รับย้าย รับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
รายละเอียด : สต 0032.68
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02024
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง "Pediatric Respiratory Diseases in Daily Practice"
รายละเอียด : สรว.133.2560
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02023
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 1
รายละเอียด : ตก 0032.2 ว.46
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป