ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 01733
หัวเรื่อง : สสจ.นครปฐม รับย้าย โอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รายละเอียด : นฐ 0032 ว.8416
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01732
หัวเรื่อง : สสจ.น่านรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
รายละเอียด : นน 0032.001.2.5244
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01731
หัวเรื่อง : สสจ.น่านรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้น 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : นน 0032.001.2.5246
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01730
หัวเรื่อง : สสจ.นครศรีธรรมราช รับคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงานเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 5 ตำแหน่ง
รายละเอียด : นศ 0032.009 ว.36492
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01729
หัวเรื่อง : สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียด : นศ 0032.009 ว.36142
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01725
หัวเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงผู้อนุมัติลงนามในประกาศนียบัตรหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
รายละเอียด : สธ 0502 ว.355
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01724
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการนวดไทยสำหรับแม่ก่อนและหลังคลอด
รายละเอียด : สธ 0502 ว.394
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01717
หัวเรื่อง : รายชื่อสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย
รายละเอียด : สกพท.03.376.2560
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01716
หัวเรื่อง : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 8
รายละเอียด : สธ 0839.6.1138
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01715
หัวเรื่อง : รพ.พุทธโสธรรับย้าย โอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่้วไปชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ฉช 0032.201 ว.302
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป