ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 01419
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การวินิจฉัยรอยโรคก่อนเกิดมะเร็งในช่องปาก
รายละเอียด : พย 0032.201 ว.2808
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01418
หัวเรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับที่ดินแก่ประชาชนด้วย QR code
รายละเอียด : พย 0020 ว.398
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01417
หัวเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตขับรถ
รายละเอียด : พย 0012 ว.4543
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01416
หัวเรื่อง : สสจ.ลำปางรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.
รายละเอียด : ลป 0032 ว.15618
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01415
หัวเรื่อง : ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 ระดับภาคเหนือ
รายละเอียด : ชสท.ว.36.2560
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01414
หัวเรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์
รายละเอียด : PR 204 CR
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01413
หัวเรื่อง : สสจ.จันทบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ
รายละเอียด : จบ 0032.001 ว.2041
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01412
หัวเรื่อง : สป.สธ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับเชี่่ยวชาญ
รายละเอียด : สธ 02021.0312 ว.1800
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01411
หัวเรื่อง : สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายละเอียด : สห 0032.001 ว.1395
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01410
หัวเรื่อง : สสจ.สุโขทัยรับสมัครเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : สท 0032.001 ว.1201
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567...หน้าถัดไป