ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02022
หัวเรื่อง : สถาบันสร้างสรรค์คุณภาพมนุษย์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 15 หลักสูตร
รายละเอียด : PTT ว1.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02021
หัวเรื่อง : มข.รับสมัึครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
รายละเอียด : ศธ 0514.11.2.217
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02020
หัวเรื่อง : ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติประชาสัมพันธ์หลักสูตร
รายละเอียด : มฉก.0108.0045
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02019
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรบเรื่อง "How to manage dental Trauma and Systemic disease"
รายละเอียด : สธ 0318.2438
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02018
หัวเรื่อง : มน.ประชาสัมพันธ์เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : ศธ 0527.22 ว.2270
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02017
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด : สธ 0213.0918 ว.38
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02016
หัวเรื่อง : รพ.ราชบุรี ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : รบ 0032.1 ว.268
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02015
หัวเรื่อง : สสจ.ชัยภูมิ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ชย 0032.001.157
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02014
หัวเรื่อง : สสจ.ชัยภูมิ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ชย 0032.001.149
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02013
หัวเรื่อง : สสจ.สมุทรสงคราม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รายละเอียด : สส 0032 ว.678
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567...หน้าถัดไป