ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 01281
หัวเรื่อง : สสจ.ประจวบคีรีขันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
รายละเอียด : ปข 0032.007 ว.10111
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01280
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
รายละเอียด : สธ 0230 ว.575
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01279
หัวเรื่อง : แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่วารสารสวนปรุง
รายละเอียด : สธ 0810.101 ว.12
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01278
หัวเรื่อง : ขอเิชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง กลไลจริยธรรมเพื่อการธำรงรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล
รายละเอียด : สภ.พ.01 ว.031
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01277
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการพัฒนางานและงานวิจัยด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
รายละเอียด : สธ 0405.41 ว.27
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567...หน้าถัดไป