ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02366
หัวเรื่อง : ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมประจำปี 2561
รายละเอียด : ศธ 0522.08(01) ว.965
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02365
หัวเรื่อง : รพ.ศรีสังวรสุโขทัย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
รายละเอียด : สท 0032.201.3 ว.45
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02364
หัวเรื่อง : รพ.สงขลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : สข 0032.201.2 ว.244
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02363
หัวเรื่อง : รพ.ราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
รายละเอียด : รบ 0032.1.4529
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02362
หัวเรื่อง : รพ.อุท้ัยธานี รับย้าย รับโอนขัาราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
รายละเอียด : อน 0032.201 ว.8198
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02361
หัวเรื่อง : สสจ.ชัยนาท รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. 3 ตำแหน่ง
รายละเอียด : ชน 0032.010ว.1608
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02360
หัวเรื่อง : ประกาศคณกรรมการสรรหา คสจ.ฉบับที่ 3
รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3 เรื่อง ผลการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ดังต่อไปนี้ 1. นายประพันธ์ เทียนวิหาร เป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี 2. นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า เป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 3. นางวัชรีพรรณ เตมียบุตร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมชัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายโกวิท ไชยเมือง เป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชน 6. นายจำรัส เลาสัตย์ เป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชน
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02355
หัวเรื่อง : รพ.สุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด : สร 0032.101 ว.5145
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02354
หัวเรื่อง : สสจ.ชัยนาท รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
รายละเอียด : ชน 0032 ว.1876
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02352
หัวเรื่อง : รพ.สุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น
รายละเอียด : สร 0032.101 ว.5145
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567...หน้าถัดไป