ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02745
หัวเรื่อง : ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด : สธ 0216.30395
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02744
หัวเรื่อง : รพ.อุทัยธานี รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการทั่ีวไป
รายละเอียด : อน 0032.201 ว.19518
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02743
หัวเรื่อง : รพ.อุทัยธานี รับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : อน 0032.201 ว.19517
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02742
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ"
รายละเอียด : ลพ 0032.2 ว.118
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02741
หัวเรื่อง : สสจ.นนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : นบ 0032.010.6207
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02740
หัวเรื่อง : สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียด : ปข 0032.201.22315
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02739
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทันตาภิบาลเพื่อการบริการคลินิกหมอครอบครัว
รายละเอียด : สธ 0226 ว.3595
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02718
หัวเรื่อง : สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2561
รายละเอียด : สผบ.138.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02717
หัวเรื่อง : รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
รายละเอียด : ชร 0032.109 ว.250
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02716
หัวเรื่อง : ขอรับการสนับสนุนโครงการเดิน-วิ่ง มินิมารธอน
รายละเอียด : พย 0432 ว.2026
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567...หน้าถัดไป