ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 01714
หัวเรื่อง : การแจ้งข้อมูลสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
รายละเอียด : สกพท.03.374.2560
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01713
หัวเรื่อง : รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย
รายละเอียด : สกพท.03.373.2560
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01712
หัวเรื่อง : ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน "กฎหมาย ป.ป.ช."
รายละเอียด : สธ 0217.01 ว.3106
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01695
หัวเรื่อง : รพ.สุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
รายละเอียด : สร 0032.101 ว.10678
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01694
หัวเรื่อง : สสจ.ปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
รายละเอียด : ปจ 0032.13907
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01693
หัวเรื่อง : รพ.เสนา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : อย 0032.201.2.4035
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01692
หัวเรื่อง : รพ.บ้านหมี่ รับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
รายละเอียด : ลบ 0032.201.2.5561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01691
หัวเรื่อง : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับโอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
รายละเอียด : สธ 0501.02 ว.196
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01690
หัวเรื่อง : รพ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ
รายละเอียด : อด 0032.1 ว.10498
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01666
หัวเรื่อง : รพ.อุดรธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รายละเอียด : อด 0032.1 ว.10304
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567...หน้าถัดไป