ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02715
หัวเรื่อง : ขอเชิญส่งทีมนักปี่น่จักรยานเ่ข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561"
รายละเอียด : กบม.01.0227.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02712
หัวเรื่อง : รพ.นครพิงค์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1
รายละเอียด : ชม 0032.2 ว.57
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02711
หัวเรื่อง : สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะยาว(หลักสูตร 1 ปี)
รายละเอียด : สธ 0309.3061
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02710
หัวเรื่อง : สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นทันตกรรรมรากเทียม
รายละเอียด : สธ 0309.2966
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02709
หัวเรื่อง : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
รายละเอียด : ศธ 6593(19).12.481
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02705
หัวเรื่อง : การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : พย 0017.5 ว.9144
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02704
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 6
รายละเอียด : ว.6.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02692
หัวเรื่อง : เชิญประชุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมกับความผิดอาญา-ถูกจำคุกเพราะได้รักษาผู้ป่วยใช่แล้วหรือ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02689
หัวเรื่อง : รพ.พุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายละเอียด : ฉช 0032.101 ว.143
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02688
หัวเรื่อง : รพ.ชลบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ชบ 0032.1.20260
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...345678...หน้าถัดไป