สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office

ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02456
หัวเรื่อง : รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : ชร 0032.101.5 ว.148
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02455
หัวเรื่อง : สคร. 1 รับย้าย รับโอน เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด : สธ 0450.10.2 ว.130
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02454
หัวเรื่อง : ขอเชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์่จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
รายละเอียด : IPC ว.106.61
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02453
หัวเรื่อง : ขอมอบวารสารหัวหินสุขใจไกลกังวลเพื่อเผยแพร่
รายละเอียด : ปข 0032.201.8670
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02452
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยผ่าตัดนำลูกตาออกและใส่ตาปลอมทดแทน
รายละเอียด : สธ 0304 ว.37
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02451
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ
รายละเอียด : ศธ 0527.11.813
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02450
หัวเรื่อง : บริษัท 3M ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ
รายละเอียด : 3M
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02449
หัวเรื่อง : สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
รายละเอียด : สธ 0309.1489
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02448
หัวเรื่อง : รพ.ตราด รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รายละเอียด : ตร 0032.201.1 ว.6949
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02426
หัวเรื่อง : มน. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
รายละเอียด : ศธ 0527.10 ว.3764
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...345678...หน้าถัดไป