ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 01537
หัวเรื่อง : ขอเชิญประชุมวิชาการทันตกรรม
รายละเอียด : ชร 0032.122 ว.168
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01536
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นด้านทันตสาธารณสุข
รายละเอียด : สธ 0904.04 ว.6108
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01535
หัวเรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ
รายละเอียด : ส.พ.พ.016.2560
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01534
หัวเรื่อง : รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รายละเอียด : อบ 0032.114.07.3930
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01533
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด : สธ 0308 ว.77
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01532
หัวเรื่อง : รพ.พระนั่งเกล้ารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : นบ 0032.201.2 ว.7291
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01525
หัวเรื่อง : สสจ.ลพบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา
รายละเอียด : ลบ 0032.010 ว.2954
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01524
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11
รายละเอียด : TCN ป.003.2560
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01523
หัวเรื่อง : สสจ.พิษณุโลกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
รายละเอียด : พล 0032.009 ว.4628
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01522
หัวเรื่อง : รพ.แม่สอด รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักโภชนาการ ปฏิบัติการ
รายละเอียด : ตก 0032.201 ว.4709
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...345678...หน้าถัดไป