ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02351
หัวเรื่อง : รพ.สุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น 3 ตำแหน่ง
รายละเอียด : สร 0032.101 ว.4708
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02350
หัวเรื่อง : รพ.ศรีสังวรสุโขทัย รับย้าย ข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : สท 0032.201.3 ว.40
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02349
หัวเรื่อง : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ
รายละเอียด : วพบ.0425.0402
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02348
หัวเรื่อง : ขอเชิญอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืน
รายละเอียด : 1251.2176
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02346
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2561
รายละเอียด : ส.พ.ส.ท.1.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02345
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รายละเอียด : สธ 0505 ว.2224
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02343
หัวเรื่อง : สสจ.พิจิตร รับย้าย รับโอนข้าราชการ 7 ตำแหน่ง
รายละเอียด : พจ 0032.010.5260
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02342
หัวเรื่อง : รพ.สงขลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รายละเอียด : สข 0032.201.2 ว.210
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02341
หัวเรื่อง : รพ.พระพุทธบาท รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่ง นักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ
รายละเอียด : สบ 0032.201.2 ว.25
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02340
หัวเรื่อง : รพ.พระพุทธบาท รับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : สบ 0032.201.2ว.26
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...345678...หน้าถัดไป