ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02569
หัวเรื่อง : การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด : สธ 0208.05 ว.510
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02568
หัวเรื่อง : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อคัดเลือกรางวัลดีเด่นในงาน "เทียนส่องใจ"
รายละเอียด : ศอ.805.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02567
หัวเรื่อง : สสจ.อุดรธานีสรรหาพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา
รายละเอียด : อด 0032 ว.4149
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02566
หัวเรื่อง : มข.รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : ศธ 0514.10 ว.3168
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02565
หัวเรื่อง : สถาบันพัฒนศาสตร์ ่ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 6 หลักสูตร
รายละเอียด : สพศ.011.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02564
หัวเรื่อง : รพ.สงขลา ขยายเวลารับย้าย รับโอนข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา
รายละเอียด : สข 0032.201.2 ว.420
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02563
หัวเรื่อง : สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.
รายละเอียด : นฐ 0032 ว.4486
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02562
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 7
รายละเอียด : ว.4.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02561
หัวเรื่อง : รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รายละเอียด : สด.4433.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02560
หัวเรื่อง : รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
รายละเอียด : สส 0032.2 ว.9011
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...345678...หน้าถัดไป