ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02012
หัวเรื่อง : สสจ.สุโขทัย รับย้ายข้าราชการให้มาดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.กงไกรลาศ
รายละเอียด : สท 0032.001 ว.112
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02011
หัวเรื่อง : รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ชพ 0032.201.2 ว.191
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02010
หัวเรื่อง : สสจ.ระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รายละเอียด : รน 0032.001 ว.196
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02009
หัวเรื่อง : รพ.นครพิงค์ ขยายเวลารับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายละเอียด : ชม 0032.2 ว.04
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02008
หัวเรื่อง : สสจ.ราชบุรี รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
รายละเอียด : รบ 0032 ว.027
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02007
หัวเรื่อง : สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด : ปข 0032.2 ว.557
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02006
หัวเรื่อง : รพ.ราชบุรี ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์
รายละเอียด : รบ 0032.1 ว.420
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02005
หัวเรื่อง : สสจ.ลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ 3 ตำแหน่ง
รายละเอียด : ลพ 0032.10 ว.091
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02004
หัวเรื่อง : รพ.กระบี่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : กบ 0032.2 ว.42
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01997
หัวเรื่อง : สสจ.ชัยภูมิ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ชย 0032.001.149
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...345678...หน้าถัดไป