ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 01521
หัวเรื่อง : รพ.สงขลา รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รายละเอียด : สข 0032.201.2 ว.283
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01520
หัวเรื่อง : สสจ.อุตรดิตถ์รับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : อต 0032.006 ว.1054
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01519
หัวเรื่อง : รพ.พุทธโสธรขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
รายละเอียด : ฉช 0032.201 ว.240
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01514
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง "ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลเร็จ"
รายละเอียด : ศธ 0516.25.ศส.4
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01513
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ความรู้ในการป้องกันและดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคไตเรื้อรัง
รายละเอียด : สธ 0305 ว.5881
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01505
หัวเรื่อง : รพ.สิรินธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : ขก 0032.201 ว.82
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01504
หัวเรื่อง : รพ.พระนครศรีอยุธยารับสมัครคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา
รายละเอียด : อย 0032.1 ว.9
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01503
หัวเรื่อง : สสจ.นครนายกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : นย 0032.010 ว.1356
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01500
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่ววมฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้นหลักสูตร 7 วัน
รายละเอียด : สธ 0213 ว.2255
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01499
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 6
รายละเอียด : สพท.1212.2560
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...456789...หน้าถัดไป