ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 03028
หัวเรื่อง : สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ้ง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาล
รายละเอียด : 99ท.01.01.12
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03026
หัวเรื่อง : ประกาศสืบหาเจ้าของหรือผู้ครอบครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
รายละเอียด : สธ 0506.02 ว.769
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03022
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูความรู้ Case manager ผู้ดูแบผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อเตียมสอบ certify diabetes educator
รายละเอียด : สธ 0305 ว.709
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03021
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 10
รายละเอียด : สธ 0312.1.0567
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03020
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูล และใช้งานระบบ Isan Cohort ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด : มข 0202.2.16 ว.151
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03019
หัวเรื่อง : ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ
รายละเอียด : ศธ 0517.03 ว.00360
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03018
หัวเรื่อง : ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ
รายละเอียด : ศธ 0517.03 ว.00360
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03016
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง คีเลชั่นบำบัด ครั้งที่ 18
รายละเอียด : สธ 0502 ว.59
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03015
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 12
รายละเอียด : สธ 0510 ว.298
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03013
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียด : สธ 0201.02 ว.93
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...456789...หน้าถัดไป