ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02339
หัวเรื่อง : ขอเชิญแพทย์พยาบาลและนักวิชาการเข้ารับการอบรม
รายละเอียด : สอส.61 ว.09
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02338
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
รายละเอียด : ชพบจ 2561.02
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02337
หัวเรื่อง : บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
รายละเอียด : 26 มีค. 61
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02336
หัวเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ประจำปี 2561 รอบที่ 2
รายละเอียด : สธ 0805.3 ว.1577
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02332
หัวเรื่อง : รพ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
รายละเอียด : ยล 0032.101.7.12829
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02331
หัวเรื่อง : รพ.กระทุ่มแบน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : สค 0332 ว.2316
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02330
หัวเรื่อง : รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ปจ 0032.101 ว.2749
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02329
หัวเรื่อง : สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 3 โครงการ
รายละเอียด : 69.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02328
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและสหวิชาชีพในดูแลสุขภาพช่องปาก
รายละเอียด : สธ 0822.3 ว.591
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02319
หัวเรื่อง : ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
รายละเอียด : สธ 0504 ว.2090
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...456789...หน้าถัดไป