ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 01653
หัวเรื่อง : รพ.เบตง รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน
รายละเอียด : ยล 0032.201.2 ว.5113
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01652
หัวเรื่อง : รพ.พุทธโสธรรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร
รายละเอียด : ฉช 0032.201 ว.295
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01651
หัวเรื่อง : รพ.อ่างทองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : อท 0032.2 ว.3294
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01650
หัวเรื่อง : รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รายละเอียด : ชร 0032.101.5 ว.201
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01648
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
รายละเอียด : TNSD 6.2560
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01647
หัวเรื่อง : รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
รายละเอียด : ชร 0032.101.5 ว.190
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01646
หัวเรื่อง : รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ชร 0032.101.5 ว.193
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01645
หัวเรื่อง : สสจ.ชัยภูมิรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ชย 0032.001.4507
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01639
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
รายละเอียด : สรพท.002.2560
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01638
หัวเรื่อง : -ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26
รายละเอียด : สรท 97.2560
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...456789...หน้าถัดไป