ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02687
หัวเรื่อง : สสจ.ปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา
รายละเอียด : ปจ 0032 ว.14277
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02686
หัวเรื่อง : สสจ.พิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : พล 0032.009 ว.2088
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02685
หัวเรื่อง : รพ.พัทลุง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รายละเอียด : พท 0032.201.2 ว.175
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02684
หัวเรื่อง : รพ.ระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รายละเอียด : รน 0032.201 ว.4614
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02683
หัวเรื่อง : สมาคมคลินิกไทยประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการแพทยสภา
รายละเอียด : ส.ค.ท.028.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02682
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Oncoplastic conference
รายละเอียด : สธ 0226 ว.3447
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02681
หัวเรื่อง : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด : สนใจคลิก www.deqp.go.th
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02676
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง กลยุทธิ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCD
รายละเอียด : ศธ 0516.25.498
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02675
หัวเรื่อง : การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2562
รายละเอียด : สธ 0705.05.3447
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02673
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม
รายละเอียด : สธ 0520.5.1 ว.2413
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...456789...หน้าถัดไป