ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 01996
หัวเรื่อง : สสจ.สตูล รับย้าย รับโอนเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
รายละเอียด : สต 0032.68
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01995
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม
รายละเอียด : สธ 0226 ว.169
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01983
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยา รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
รายละเอียด : ประกาศจังหวัดพะเยา รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01979
หัวเรื่อง : สสจ.สระบุรี รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
รายละเอียด : สบ 0032.011 ว.26
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01977
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ปี 2561
รายละเอียด : สธ 0313 ว.218
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01972
หัวเรื่อง : สสจ.จันทบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
รายละเอียด : จบ 0032.001 ว.84
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01971
หัวเรื่อง : รพ.ลำพูน รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
รายละเอียด : ลพ 0032.2 ว.003
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01970
หัวเรื่อง : การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
รายละเอียด : สธ 0504 ว.94
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01969
หัวเรื่อง : รพ.ระนอง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด : รน 0032.201 ว.0012
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01968
หัวเรื่อง : รพ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์
รายละเอียด : อด 0032 ว.118
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...456789...หน้าถัดไป