ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02557
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
รายละเอียด : สทภท. ว.8.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02556
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง "รวมรสเรื่องน่ารู้ สู่ทันตแพทย์ยุค ื4.0"
รายละเอียด : ศธ 6593(3).7.4.4 ว.035
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02555
หัวเรื่อง : รพ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รายละเอียด : ปท 0032.201.2 ว.13970
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02554
หัวเรื่อง : รพ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด : ปท 0032.201.2 ว.14014
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02553
หัวเรื่อง : สสจ.นครนายก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รายละเอียด : นย 0032.010 ว.1557
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02552
หัวเรื่อง : สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รายละเอียด : นศ 0032.009.14713
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02551
หัวเรื่อง : สสจ.ระนอง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 12 อัตรา
รายละเอียด : รน 0032.001 ว.3760
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02550
หัวเรื่อง : สสจ.ชุมพร รับสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 16 อัตรา
รายละเอียด : ชพ 0032.006 ว.13167
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02549
หัวเรื่อง : สสจ.สมุทรปราการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง
รายละเอียด : สป 0032 ว.2493
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02548
หัวเรื่อง : รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ขยายเวลารับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รายละเอียด : ชร 0032.101.5 ว.199
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...456789...หน้าถัดไป