สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office

ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02425
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561
รายละเอียด : พย 0018.2 ว.4989
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02419
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง "Renal Diseases and Biotechnology for Blood Purification"
รายละเอียด : ศธ 6393(8).24.2130
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02418
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ก้าวทันยุค:พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคไตเรื้อรัง"
รายละเอียด : ศธ 0514.6.1.2.2 ว.1994
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02417
หัวเรื่อง : สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.
รายละเอียด : นฐ 0032 ว.8888
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02416
หัวเรื่อง : รพ.เชียงรายฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
รายละเอียด : ชร 0032.101.5 ว.141
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02415
หัวเรื่อง : สสจ.จันทบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 1 อัตรา
รายละเอียด : จบ 0032.001 ว.2575
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02414
หัวเรื่อง : รพ.พุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด : ฉช 0032.101 ว.92
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02413
หัวเรื่อง : ขอส่งสารสัมพันธ์ "แก้วกัลยาสิกขาลัย" ปีที่ 12 ฉบับที่ 3
รายละเอียด : สธ 0213 ว.2132
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02409
หัวเรื่อง : ขอความอนุเคราะห์และร่วมสนับสนุนการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่่ 20
รายละเอียด : สธ 0313 ว.70
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02406
หัวเรื่อง : ขอเชิญชวนรับชมรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
รายละเอียด : สธ 0223 ว.66
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...456789...หน้าถัดไป