ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 01967
หัวเรื่อง : สสจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
รายละเอียด : มส 0032.010 ว.049
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01966
หัวเรื่อง : สสจ.ระนอง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
รายละเอียด : รน 0032.001 ว.54
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01965
หัวเรื่อง : สสจ.น่าน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้้นให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
รายละเอียด : นน 0032.001.2.35
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01964
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง "การดูแลวัยรุ่นและสตรีท้องไม่พร้อมเพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย"
รายละเอียด : สอส.60 ว.10
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01963
หัวเรื่อง : รพ.เชียงรายฯ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง "Focusing on active NORTHERN GI PROBLEMS"
รายละเอียด : ชร 0032.109 ว.249
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01962
หัวเรื่อง : สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 8 หลักสูตร
รายละเอียด : ชท 005.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01953
หัวเรื่อง : สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 4 หลักสูตร
รายละเอียด : สผบ.364.2560
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01952
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
รายละเอียด : สธ 0226 ว.25
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01951
หัวเรื่อง : มข. รับสมัครหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
รายละเอียด : ศธ 0514.11.1 ว.6233
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01950
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นสาขาทันตกรรมทั่วไป
รายละเอียด : สท 0032.2.133
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...5678910...หน้าถัดไป