ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02318
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง เซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 8
รายละเอียด : สซท.014.4.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02316
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลวิชาชีพ 2 หลักสูตร
รายละเอียด : ศธ 0517.067.0303
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02314
หัวเรื่อง : รพ.อุตรดิตถ์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
รายละเอียด : อต 0032.101.3 ว.4882
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02313
หัวเรื่อง : สสจ.สมุทรสาครรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รายละเอียด : สค 0032 ว.5891
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02312
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเด็กที่ซับซ้อน
รายละเอียด : ศธ 0517.031.ศน.00087
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02302
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17
รายละเอียด : สธ 0804 ว.1500
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02301
หัวเรื่อง : รพ.สงขลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4 อัตรา
รายละเอียด : สข 0032.201.2 ว.171
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02300
หัวเรื่อง : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : สธ 0501.02 ว.1838
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02299
หัวเรื่อง : ม.แม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ
รายละเอียด : ศธ 5900 ว.00493
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02298
หัวเรื่อง : คณะแพทยศาสตร์ มน. รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ รอบที่ 3
รายละเอียด : ศธ 0527.10 ว.2137
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...5678910...หน้าถัดไป