ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 02553
หัวเรื่อง : สสจ.นครนายก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รายละเอียด : นย 0032.010 ว.1557
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02552
หัวเรื่อง : สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รายละเอียด : นศ 0032.009.14713
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02551
หัวเรื่อง : สสจ.ระนอง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 12 อัตรา
รายละเอียด : รน 0032.001 ว.3760
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02550
หัวเรื่อง : สสจ.ชุมพร รับสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 16 อัตรา
รายละเอียด : ชพ 0032.006 ว.13167
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02549
หัวเรื่อง : สสจ.สมุทรปราการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง
รายละเอียด : สป 0032 ว.2493
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02548
หัวเรื่อง : รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ขยายเวลารับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รายละเอียด : ชร 0032.101.5 ว.199
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02547
หัวเรื่อง : รพ.เพชรบูรณ์ขยายเวลารับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : พช 0032.201 ว.47
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02546
หัวเรื่อง : รพ.ขอนแก่น รับย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
รายละเอียด : ขก 0032.1 ว.15685
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02545
หัวเรื่อง : สสจ.นนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด : นบ 0032.010.4412
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02544
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : สภ.พ.01 ว.028
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...5678910...หน้าถัดไป