ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 03000
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน"
รายละเอียด : ว.1.2562
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02999
หัวเรื่อง : ม.แม่ฟ้าหลวง ประชาสัมพันธ์การรับทุนการศึกษาสิรินธร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
รายละเอียด : ศธ 5917 ว.0180
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02998
หัวเรื่อง : ม.แม่ฟ้าหลวง ประชาสัมพันธ์การรับทุนการศึกษาสิรินธร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
รายละเอียด : ศธ 5917 ว.0180
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02997
หัวเรื่อง : สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. 6 อัตรา
รายละเอียด : นฐ 0032 ว.517
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02996
หัวเรื่อง : สสจ.เชียงราย รับย้าย รับโอนข้าราชการ 10 อัตรา
รายละเอียด : ชร 0032.010.881
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02993
หัวเรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ
รายละเอียด : ส.พ.พ.005.2562
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02992
หัวเรื่อง : รพ.ลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : ลพ 0032.2 ว.08
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02991
หัวเรื่อง : สสจ.ชัยนาท รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ
รายละเอียด : ชน 0032 ว.402
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02990
หัวเรื่อง : รพ.ลำพูน รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
รายละเอียด : ลพ 0032.2 ว.07
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02989
หัวเรื่อง : รพ.พุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ฉช 0032.101 ว.14
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...5678910...หน้าถัดไป