ไทย-ลาวเพิ่มประสิทธิภาพเฝ้าระวังโรคติดต่อชายแดน
Generic placeholder image

หนองคาย 22 ก.ย.- รองอธิบดีควบคุมโรคไทย-ลาว รับมือโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดน ย้ำสองฝ่ายร่วมมือทำงานตลอด 10 ปี ไม่มีปัญหา

เมื่อเวลา 09.00 น. (22 ก.ย.) นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ ดร.สีบุนโฮม อัควง รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแพทย์ พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุขทั้ง 2 ฝ่าย ที่ห้องประชุมโรงแรมอัศวรรณ จ.หนองคาย เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดน

นพ.อัษฎางค์ กล่าวว่า 10 ปีที่ผ่านมา จ.หนองคาย กับนครหลวงเวียงจันทน์ ร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนทั้งการเฝ้าระวังป้องกัน การควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ที่อาจส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน ประกอบกับจังหวัดหนองคายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนครหลวงเวียงจันทน์มีเขตเศรษฐกิจพิเศษเช่นกัน ซึ่งจะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากกรุงเทพเชื่อมไปยังลาวและจีนในอนาคต

ด้าน ดร.สีบุนโฮม อัควง กล่าวว่า ลาวเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่ต้องร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในอาเซียนด้วยกันและองค์กรสากลระหว่างประเทศในการสนับสนุนภารกิจดูแลงานสาธารณสุข โดยเฉพาะกับประเทศไทยมีชายแดนติดต่อกันหลายแขวง หลายจังหวัด ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ เป็นอย่างดี รวมถึงให้ความรู้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น จากความร่วมมืออันดีที่ผ่านมาทำให้การป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปด้วยดี.-สำนักข่าวไทย
ที่มา : สำนักข่าวไทย
2016-09-12