ไทย-กัมพูชา-ลาว ยกระดับด้านสาธารณสุขชายแดนรับเออีซี
Generic placeholder image

โดย...เสริมพงษ์ ทองสัมฤทธิ์/ บุญนำ เกิดแก้ว

ปลายปีนี้ได้ฤกษ์เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะปลุกเศรษฐกิจ 10 ประเทศสมาชิกให้เฟื่องฟู และจะมีแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างกันคึกคักเป็นพิเศษ ทำให้หลายฝ่ายหวั่นวิตกว่าแรงงานอพยพข้ามชาติเหล่านี้อาจนำเชื้อโรคเข้ามาแพร่ระบาดจากคนสู่คน หากชาติอาเซียนไม่มีมาตรการคุมเข้มที่ดีพอ

เพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ บอกว่า เมื่อต้นเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมกับสาธารณสุขชายแดนระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีการประชุมหารือระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามแนวตะเข็บชายแดนทั้งสองประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับด้านสาธารณสุขชายแดนร่วมกัน ตลอดทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการควบคุมโรคติดต่อ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระบบการส่งต่อผู้ป่วย และข้อมูลด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับการเข้าสู่เออีซีปลายปีนี้

“มาตรการดังกล่าวจะช่วยป้องกันอุบัติโรคใหม่ และเอกซเรย์แรงงานอพยพข้ามชาติที่อาจนำเชื้อโรคเข้ามาแพร่ระบาดระหว่างกันได้ด้วย” เพิ่มศักดิ์ กล่าว

เช่นเดียวกับ นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกับ ประนอม พองมะนี หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ประชุมเครือข่ายความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนไทย-ลาว จ.อำนาจเจริญ กับแขวงสะหวันนะเขต ว่าด้วยเรื่องกรอบความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพและการคุ้มครองด้านอาหารและยา รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาดูงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศ

“ปลายปีนี้ชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จะผนึกเข้าสู่สังคมประชาชาติอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นการไปมาหาสู่ของประชาชนจะเกิดการเข้าออกอย่างเสรีสะดวกสบายไปมาหาสู่กันง่ายขึ้น ขณะเดียวกันการแพร่ขยายของเชื้อโรคจะรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งยากจะสกัดกั้นได้ทันท่วงที แต่ถ้าผู้ปฏิบัติทั้งสองฝ่ายหารือแลกเปลี่ยนตั้งแกนนำเครือข่ายพร้อมการแก้ไขเร่งด่วน จะทำให้แก้ปัญหาได้ในเวลา อันสั้น” นพ.ภาสกร กล่าว

นอกจากนี้ ได้ตั้งคณะกรรมการระดับชายแดนเพื่อประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชานุมาน และเจ้าหน้าที่ประจำแผนกการสาธารณสุขเมืองไชยพูทอง แขวงสะหวันนะเขต ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์กันได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้าน ชัช กิตตินภดล ผวจ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ได้ร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-ลาว (จ.อุตรดิตถ์-แขวงไซยะบุรี) เพื่อเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและโรคติดต่อ ได้แก่ ไข้เลือดออก มือเท้าปาก อุจจาระร่วง อีสุกอีใส ไข้หวัดใหญ่ และตาแดง เป็นต้น ซึ่งการบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ตลอดทั้งพัฒนาการส่งต่อผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพรองรับเออีซี
ที่มา : โพสต์ทูเดย์
2016-09-12