แผนภูมิแสดงประชากรสัญชาติลาวแยกรายอำเภอ จังหวัดพะเยา ณ 25-03-2019
อำเภอ จำนวน
6
อำเภอเมืองพะเยา 44
อำเภอจุน 12
อำเภอเชียงคำ 76
อำเภอดอกคำใต้ 5
อำเภอปง 4
อำเภอภูซาง 117
อำเภอภูกามยาว 1
รวมทั้งหมด 265
แผนภูมิแสดงประชากรสัญชาติลาว แยกรายอำเภอ จังหวัดพะเยา
[No canvas support]


แผนภูมิแสดงสัดส่วนประชากรสัญชาติลาว แยกรายอำเภอ จังหวัดพะเยา
[No canvas support]
หมายเหตุ : ฐานข้อมูลประชากร (DBpop + แรงงานต่างด้าว ) จาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา