ลำดับ หัวข้อการประชุม ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ สถานที่
1 ประชุมโครงการคัดกรองวัณโรค โดยใช้รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จังหวัดพะเยา 2020-12-17 2020-12-17 ผ่านทางระบบ Zoom Meeting