คู่มือการปฏิบัติงาน >>
1 : แนวทางสอบสวนโรคเมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์กลายพันธุ์ที่มีความสำคัญทางสาธารณสุข ฉบับ 25112564
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แนวทางสอบสวนโรคเมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์กลายพันธุ์ที่มีความสำคัญทางสาธารณสุข 3 ระยะ
update : 2021-12-04
2 : แนวทางสอบสวนโรคเมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์กลายพันธุ์ที่มีความสำคัญทางสาธารณสุข 25 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แนวทางสอบสวนโรคเมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์กลายพันธุ์ที่มีความสำคัญทางสาธารณสุข 3 ระยะ
update : 2021-12-04
3 : มาตรการ Covid free setting เพื่อเปิดเมือง ตามข้อกำหนดฉบับที่ 32
รายละเอียดเพิ่มเติม >> CFS การจัดการจัดงานแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี งานอีเวนต์ งานเทศกาล และมหกรรมต่าง ๆ
update : 2021-11-25
4 : คู่มือการจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานการณ์โควิด-19
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แนวทางการจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานการณ์โควิด-19
update : 2021-10-25
5 : แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 ตุลาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แนวทางปฏิบัติบุคลากรทางการแพทย์ กรณีสมผัสผู้ป่วยยืนยัน
update : 2021-10-24