รายงานการเฝ้าระวังปัญหาหมอกควัน
รหัส : 42652
หัวเรื่อง : Gg
กลุ่มงาน : กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42140
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์หมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สัปดาห์ที่ 17
กลุ่มงาน : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
วันที่ปรับปรุง : 2022-05-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42128
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์หมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สัปดาห์ที่ 16
กลุ่มงาน : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
วันที่ปรับปรุง : 2022-05-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42086
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์หมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สัปดาห์ที่ 15
กลุ่มงาน : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
วันที่ปรับปรุง : 2022-04-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42041
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์หมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สัปดาห์ที่ 14
กลุ่มงาน : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
วันที่ปรับปรุง : 2022-04-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42040
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์หมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สัปดาห์ที่ 13
กลุ่มงาน : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
วันที่ปรับปรุง : 2022-04-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42000
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์หมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สัปดาห์ที่ 12
กลุ่มงาน : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
วันที่ปรับปรุง : 2022-04-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41999
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์หมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สัปดาห์ที่ 11
กลุ่มงาน : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
วันที่ปรับปรุง : 2022-04-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41998
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์หมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สัปดาห์ที่ 10
กลุ่มงาน : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
วันที่ปรับปรุง : 2022-04-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41997
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์หมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สัปดาห์ที่ 9
กลุ่มงาน : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
วันที่ปรับปรุง : 2022-04-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199