ดาวน์โหลด
รหัส : 42414
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42413
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42401
หัวเรื่อง : คู่มือการดำเนินงานอาชีวอนามัยสำหรับบุคลากรสุขภาพ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42190
หัวเรื่อง : คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2252/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41908
หัวเรื่อง : คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1334/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41907
หัวเรื่อง : คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1335/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41649
หัวเรื่อง : มอบหมายภารกิจในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community Isolation) ระดับตำบล/ชุมชน และการดูแลรักษาผู้ป่วย แบบ Home Isolation(HI)
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-01-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41615
หัวเรื่อง : คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 61/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-01-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41561
หัวเรื่อง : รายงานประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2564
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-12-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41556
หัวเรื่อง : คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 5549/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-12-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1234หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199