รายงานงบทดลอง
รหัส : 40422
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40305
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40162
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40132
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40019
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 (ปิดบัญชี)
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39962
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 ก่อนปิดบัญชี
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39874
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39821
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-08-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39733
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04044
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว1234หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199