รายงานประจำปี
รหัส : 41582
หัวเรื่อง : รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-12-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41199
หัวเรื่อง : รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์และผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ปี 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
วันที่ปรับปรุง : 2021-08-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199