นโยบาย ยุทธศาสตร์
รหัส : 41574
หัวเรื่อง : ยุทธศาสตร์ของประเทศ พ.ศ.2561-2580
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-12-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41533
หัวเรื่อง : แผนรองรับนโยบายเปิดประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสถานการณ์ Covid-19
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-12-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41230
หัวเรื่อง : นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-09-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41229
หัวเรื่อง : นโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปี 64
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-09-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41228
หัวเรื่อง : มอบนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-09-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41227
หัวเรื่อง : นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา( ผอ.รพ.,สสอ.)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-09-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41226
หัวเรื่อง : นโยบาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา (สสจ.)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-09-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39750
หัวเรื่อง : ประกาศวาระจังหวัดพะเยา เรื่อง จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199