เอกสารประกอบการประชุม
รหัส : 42181
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณสุข
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2022-05-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41965
หัวเรื่อง : การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการวัณโรค เดือนมีนาคม 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41912
หัวเรื่อง : แจ้งข้อสั่งการและมติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7_2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41874
หัวเรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41872
หัวเรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ที่ ๖_๒๕๖๕ และแจ้งยกระดับการเตือนภัย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41823
หัวเรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ุ6/2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41793
หัวเรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-02-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41756
หัวเรื่อง : เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 14 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-02-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41701
หัวเรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-02-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41684
หัวเรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-01-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199