ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส : 42577
หัวเรื่อง : ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ(แทนตำแหน่งที่ว่าง)
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42576
หัวเรื่อง : หลักเกษณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42575
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Airway Disease Meeting Post COVID in Region 1
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42574
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42573
หัวเรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ การให้ความรู้และสร้างทักษะเพื่อการดูแลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยตนเอง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42572
หัวเรื่อง : ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครสอบ Certified Diabetes Educator (CDE)
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42571
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42570
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42569
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42568
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199