...

ข่าว อย.


ข่าวประชาสัมพันธ์


ที่อยู่

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 602 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054409145-7 โทรสาร 054409145