หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และจิตอาสาพระราชทาน เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 จุดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยา โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาและนายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยาและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ สำหรับจุดให้บริการวัคซีนโควิด19 ของเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยาในวันนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovacเข็มที่ 2 ในครั้งนี้ด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวพะเยาว่า วัคซีนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน ว่าทุกคนควรเข้ารับการฉีดวัคซีนเมื่อมีโอกาส ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพะเยาจะดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนล่วงหน้า และได้รับการนัดหมายจากโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนฉีดไว้ ขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 28,285 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.49 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้จังหวัดพะเยา ได้เปิดเว็บไซต์ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนโควิด 19 และตรวจสอบวันนัดฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์ http://www.xn--b3c4anq3edl4i.com/ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านในจังหวัดพะเยาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปลงทะเบียนจองคิววัคซีนผ่านเว็ปไซต์นี้ได้อย่างต่อเนื่อง
update : 2021-07-13
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only