หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา โดยมี นาย โชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี และ นางประภากร อมรวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นผู้มอบ ในนามเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 7 เครื่อง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 154,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่งๆละ 1 เครื่อง ดังนี้ โรงพยาบาลเชียงม่วน โรงพยาบาลแม่ใจ โรงพยาบาลภูกามยาว โรงพยาบาลจุน โรงพยาบาลปง โรงพยาบาลภูซาง และโรงพยาบาลดอกคำใต้ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ต่อไป
update : 2021-09-28
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only