หัวข้อกิจกรรม
วันนี้ ( 24 กันยายน 2564 ) นายแพทย์ศุภขัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยา สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 11 หน่วยจากทุกอำเภอในพื้นที่ ได้ร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีน 1 ล้านโด๊ส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน พร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีจำนวนผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด19 ในวันนี้ จำนวนทั้งสิ้น 5,531 ราย ทั้งนี้หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด19 ในแต่ละอำเภอ ใช้รูปแบบการให้บริการทั้งเชิงตั้งรับในจุดให้บริการของแต่ละอำเภอและออกให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เปราะบางและเดินทางมารับบริการด้วยความยากลำบาก
update : 2021-10-04
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only