หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 39/2564 พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อติดตามรายงานผลการให้บริการวัคซีนโควิด19 และติดตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด และรายงานการควบคุมการแพร่ระบาดคลัสเตอร์ใหม่ เดือนกันยายน 2564 การติดตามการเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนในกลุ่มอายุ 12-17 ปี การสอบทานมาตรการการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการ COVID free Setting เพื่อรองรับการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยความร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกัน ตามมาตรการควบคุมโรคแนวใหม่ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเปิดประเทศอย่างปลอดภัย
update : 2021-10-04
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only